85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedrei întreţin relaţii în domeniul ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de cercetare şi universităţi din Republica Moldova. Au încheiate acorduri de colaborare didactică şi de cercetare cu catedre şi instituţii naţionale:

  1. Inspectoratul Ecologic de Stat (practica de producţie a studenţilor specialităţii 424.1 Ecologie), durata contractului, 13 iulie 2010 - 13 iulie 2015.
  2. Centrul Republican de Pedologie Aplicată (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  3. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „N. Dimo” (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  4.  Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  5. Institutul de Ecologie şi Geografie a AŞM  (proiecte comune de cercetare, practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie, antrenarea unor specialişti ai Institutului în procesul didactic ).

De peste hotare

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului întreţine relaţii ştiinţifice şi didactice de colaborare internaţională cu catedrele de profil din România, Ucraina, Rusia, prin participări la simpozioane internaţionale, mese rotunde, stagieri, proiecte de cercetare bilaterale,  în deosebi cu:

Departamentul Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele Solului ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară , Cluj - Napoca;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară " Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;

Universitatea" Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;

Universitatea Agrară de Stat din Rusia (Moscova), K.A. Timireazev.

 

Informaţia privind deplasările şi stagiile cercetătorilor catedrei peste hotare în anul 2013 (pdf)

Informaţie privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare la catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului în anul 2013

Informaţii despre colaborări internaţionale a cadrelor didactice în proiecte şi activităţi internaţionale, proiecte transfrontaliere de cercetare 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda