85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare

Colaboratorii catedrei Biologia vegetală în diverse proiecte de cercetare Naţionale şi Internaţionale, şi anume:

1.Încercarea de stat a preparatului Gobbi Gib 2 LG, firmei ”L Gobbi SRL” Italia în calitate de reglator de creştere la viţa de vie. Contract 01.32/27-2 dintre UASM şi Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţilor, 2013.

Director proiect :  prof. univ. Antonina Derendovskaia;

Cercetători proiect conf. univ. Secrieru Silvia, Gh. Nicolaescu; drd.,  drd. Dmitri Mihov.

2.Proiect. nr.184T din 03.06.2013: Tehnologia de optimizare a producţiei de struguri în SC „Tomai –Vinex SA”, Termenul executării: 2013-2014

Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector): Catedra de fitotehnie  Universitatea de Stat din Comrat, catedra de Biologie vegetală UASM.

Directorul proiectului: dr., conf.univ.interim. S.Cara

Cercetători proiectului: dr.hab., prof.univ.Derendovskaia A.I.; dr., conf.univ. Secrieru S.A.

 

3.Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere” -  proiectul 08.819.04.01A, proiect finanţat de către CSDT / AŞM, 2008-2009.

Director proiect prof. univ. Antonina Derendovskaia;

Cercetători proiect conf. univ. Gheorghe Nicolaescu, Silvia Secrieru; drd., asist. univ. Andrei Ştirbu; drd. Dmitri Mihov.

        

Galina Comarova dr., conf.univ.:  Participarea  la  indeplinirea  Proiectului Instituțional (2011-2014) Institutului de Fitotehnie  “Porumbeni” pe tema 11.817.04.27A:  „Crearea hibrizilor competativi de porumb de diferite grupe şi implementarea lor în sectorul agricol”.  Diviziunea 01.05 Studierea materialului de selecţie după principalii indici biochimici şi fiziologici, perfecţionarea tehnologiilor moleculare de identificare a genomului la porumb.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda