"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Titulari

EREMIA Nicolae

doctor habilitat

profesor universitar

Ciclul I

1.Apicultura

2. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor apicole

Ciclul II

1.Tehnologii avansate în obţinerea şi valorificarea produselor apicole

2. Controlul şi expertiza calităţii produselor apicole  

Lista publicațiilor științifice

022 312275

E-mail

SCRIPNIC Elena

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Creşterea păsărilor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor avicole

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor avicole

4.Standardizare şi metrologie

Ciclul II

1.Certificarea produselor de  origine animală conform cerinţelor UE

2. Sisteme de cerificare şi implementarea sistemului HACCP

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

NICHIFOROV Eugen

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Creştea cabalinelor

2. Creşterea ovinelor şi caprinelor

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de ovine şi caprine

4. Bazele proiectări şi construcţii zootehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

MARDARI Tatiana

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Cunicultura

2. Creşterea animalelor de blană şi vânat

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de blană şi vânat

4. Tehnologii în zootehnie

Lista publicațiilor științifice

          022 432380

E-mail

Cumularzi

ROTARU Ilie

doctor habilitat

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Creşterea suinelor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor de suine

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de suine

Ciclul II

1.Merciologia produselor de origine animală

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

LUPAN Vasile

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Creșterea bovinelor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor de bovine

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de bovine

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

EREMIA Nina

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Apicultura

2.Piscicultura

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda