85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Titulari

EREMIA Nicolae

doctor habilitat

profesor universitar

Ciclul I

1.Apicultura

2. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor apicole

Ciclul II

1.Tehnologii avansate în obţinerea şi valorificarea produselor apicole

2. Controlul şi expertiza calităţii produselor apicole  

Lista publicațiilor științifice

022 312275

E-mail

SCRIPNIC Elena

doctor în agricultură

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Creşterea păsărilor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor avicole

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor avicole

4.Standardizare şi metrologie

Ciclul II

1.Certificarea produselor de  origine animală conform cerinţelor UE

2. Sisteme de cerificare şi implementarea sistemului HACCP

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

NICHIFOROV Eugen

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Creştea cabalinelor

2. Creşterea ovinelor şi caprinelor

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de ovine şi caprine

4. Bazele proiectări şi construcţii zootehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

MARDARI Tatiana

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Cunicultura

2. Creşterea animalelor de blană şi vânat

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de blană şi vânat

4. Tehnologii în zootehnie

Lista publicațiilor științifice

          022 432380

E-mail

Cumularzi

ROTARU Ilie

doctor habilitat

conferențiar universitar

Ciclul I

1. Creşterea suinelor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor de suine

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de suine

Ciclul II

1.Merciologia produselor de origine animală

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

LUPAN Vasile

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Creșterea bovinelor

2. Tehnologii de producere şi valorificare a producţiilor de bovine

3. Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de bovine

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail

EREMIA Nina

doctor în agricultură

conferențiar universitar

1. Apicultura

2.Piscicultura

Lista publicațiilor științifice

022 432380

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda