85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Pentru prima dată catedra Zootehnie Specială a fost fondată în anul 1940 de către prof. univ. Timofei Gorb după ce catedra suferă mai multe schimbări. Ulterior în baza acestei catedre sunt formate altele două catedre şi anume Ameliorarea animalelor domestice formată în anul 1966 şi Creşterea animalelor mici formată în anul 1978.

De-a lungul anilor catedra a fost condusă de prof. univ. Cetîrkin Vladimir (1944-1972), prof.univ. Mogoreanu Ilie(1972-1992). În anul 1992 catedra a fost reorganizată şi a fost numită Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine şi condusă ulterior de prof. univ. Darie Grigore(1993-2001).

Catedra Creşterea animalelor mici a fost pentru prima dată condusă de prof.univ. Ursu Nicolae care a activat în această funcţie până în anul 1984. În anul 1993 catedra a fost reorganizată şi a fost numită „Tehnologia obţinerii produselor de suine şi avicole” fiind condusă de prof. univ. Tamara Solonin (1984-1994). În anii 1994-2001 conducerea catedrei este preluată de conf. univ. Ilie Rotaru.

În rezultatul comasării catedrelor Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine şi Tehnologia obţinerii produselor de suine şi avicole în anul 2001 a fost  formată actuala catedră Zootehnie Specială, care iniţial a fost condusă de conf. univ. Il. Rotaru, apoi de profesorii universitari A. Şumanschi (2001-2002; 2006-2007) şi N. Eremia (2002-2006). În perioada  2007-2013 catedra a fost condusă de conf. univ. Il. Rotaru. Actualmente catedra este condusă de conf.univ. Elena Scripnic.

La catedră procesul didactic este asigurat de cadre didactice calificate. Corpul profesoral este alcătuit din 2 profesori universitari, doctori habilitaţi, inclusiv un membru corespondent al A.Ş.M., 6 doctori în ştiinţe agricole.

Direcţiile principale de cercetare ale catedrei sunt axate pe elaborarea procedeelor tehnologice de producere a cărnii de porc competitive prin utilizarea hibridării în suinicultură; creşterea şi exploatarea taurinelor; creşterea şi obţinerea producţiilor avicole; tehnologia creşterii ovinelor şi cabalinelor; perfecţionarea tehnologiilor obţinerii şi folosirii produselor apicole.

În cadru catedrei au fost pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitat, 13 teze de doctor în ştiinţe, au fost obţinute 8 brevete de invenţie, editate 500 lucrări ştiinţifice metodico-didactice şi recomandări pentru producţie. Sub conducerea colaboratorilor catedrei au fost pregătite şi susţinute peste 500 teze de licenţă.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda