"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Pentru prima dată catedra Zootehnie Specială a fost fondată în anul 1940 de către prof. univ. Timofei Gorb după ce catedra suferă mai multe schimbări. Ulterior în baza acestei catedre sunt formate altele două catedre şi anume Ameliorarea animalelor domestice formată în anul 1966 şi Creşterea animalelor mici formată în anul 1978.

De-a lungul anilor catedra a fost condusă de prof. univ. Cetîrkin Vladimir (1944-1972), prof.univ. Mogoreanu Ilie(1972-1992). În anul 1992 catedra a fost reorganizată şi a fost numită Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine şi condusă ulterior de prof. univ. Darie Grigore(1993-2001).

Catedra Creşterea animalelor mici a fost pentru prima dată condusă de prof.univ. Ursu Nicolae care a activat în această funcţie până în anul 1984. În anul 1993 catedra a fost reorganizată şi a fost numită „Tehnologia obţinerii produselor de suine şi avicole” fiind condusă de prof. univ. Tamara Solonin (1984-1994). În anii 1994-2001 conducerea catedrei este preluată de conf. univ. Ilie Rotaru.

În rezultatul comasării catedrelor Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine şi Tehnologia obţinerii produselor de suine şi avicole în anul 2001 a fost  formată actuala catedră Zootehnie Specială, care iniţial a fost condusă de conf. univ. Il. Rotaru, apoi de profesorii universitari A. Şumanschi (2001-2002; 2006-2007) şi N. Eremia (2002-2006). În perioada  2007-2013 catedra a fost condusă de conf. univ. Il. Rotaru. Actualmente catedra este condusă de conf.univ. Elena Scripnic.

La catedră procesul didactic este asigurat de cadre didactice calificate. Corpul profesoral este alcătuit din 2 profesori universitari, doctori habilitaţi, inclusiv un membru corespondent al A.Ş.M., 6 doctori în ştiinţe agricole.

Direcţiile principale de cercetare ale catedrei sunt axate pe elaborarea procedeelor tehnologice de producere a cărnii de porc competitive prin utilizarea hibridării în suinicultură; creşterea şi exploatarea taurinelor; creşterea şi obţinerea producţiilor avicole; tehnologia creşterii ovinelor şi cabalinelor; perfecţionarea tehnologiilor obţinerii şi folosirii produselor apicole.

În cadru catedrei au fost pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitat, 13 teze de doctor în ştiinţe, au fost obţinute 8 brevete de invenţie, editate 500 lucrări ştiinţifice metodico-didactice şi recomandări pentru producţie. Sub conducerea colaboratorilor catedrei au fost pregătite şi susţinute peste 500 teze de licenţă.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda