"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Scurt istoric al catedrei

Fondată în anul 2001 în baza reorganizării catedrelor: Tehnologia obţinerii produselor de bovine şi ovine; Reproducerea şi genetica animalelor domestice; Alimentaţie şi fiziologia animalelor. Primul şef al catedrei a fost profesorul Gr. Darie. Din anul 2002 în fruntea catedrei s-a aflat doctorul habilitat Şt. Ţurcanu. Din mai 2013 catedra a fost condusă de către doctor, conferenţiar universitar Valentina Petcu. Din februarie 2018 şef al catedrei este doctor, conferenţiar universitar Ana Chiţanu. În cadrul catedrei activează 7 cadre didactice, dintre care 1 doctor habilitat şi 5 doctori în ştiinţe, un lector universitar care asigură procesul de instruire a studenţilor la specialiltăţile Biotehnologii în zootehnie, Zootehnie, Medicină Veterinară şi Siguranţa produselor agroalimentare la următoarele discipline: Transfer de embrioni; Biotehnologii în reproducerea animalelor; Fiziologie; Biochimie; Biologia moleculară şi celulară; Biotehnologia procesării produselor de origine animală; Genetica; Ingineria genetică; Biotehnologia reciclării deşeurilor; Ecologia şi protecţia mediului ambiant, etc. Vectorii principali de cercetare sunt: desăvîrşirea tehnologiilor de reproducere la diverse specii de animale; influenţa unor compuşi coordinativi biologic activi asupra rezistenţei organismului precum şi asupra capacităţilor reproductive la diverse specii de animale domestice. Problemele actuale stringente ale biotehnologiei în zootehnie sunt discutate în cadrul cercului ştiinţific, în cadrul căruia studenţii prezintă rapoarte privind diverse aspecte ale specialităţii preferate. Catedra colaborează fructuos cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Zoologie, Institutul de Genetică al A.Ş.M., catedrele de Chimie anorganică şi Biologie animală a U.S.M., precum şi cu un şir de instituţii de profil din România, Rusia şi Bielarus, Ucraina.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda