85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Relații externe

Din ţară

Colaboratorii catedrei întrețin colaborări în domeniu științific și metodic cu colegii de la alte instituții de cercetare superioare de învățământ din Republica Moldova, ca de exemplu:

 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Întreprinderea de Stat „Moldsuinhibrid”, or. Orhei
 • Institutul Ştiinţifico-Practic  de  Biotehnologii  în  Zootehnie  şi  Medicină Veterinară, Maximovca, r-nul Anenii Noi
 • Centrul Republican  pentru  Ameliorarea  şi  Reproducerea  animalelor,  

Maximovca, r-nul Anenii Noi.

 • Asociaţia Naţională Producătorilor de lapte şi produse lactate „Lapte”.
 • Întreprinderea de lapte „Oloi Pak” SRL, oComrat.

De peste hotare

Catedra are încheiate acorduri de colaborare cu mai multe instituții de peste

hotare cum ar fi:

 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, România
 • Universitatea Națională Agrară din Nicolaev, Ucraina
 • Universitatea Sf. Ciril şi Mefodie, Skopja, Macedonia
 • Universitatea de Stat din Zagreb, Croaţia
 • Universitatea de Stat din Saloniki, Grecia
Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane și conferințe internaionale în cadrul acestor departamente, dar și la alte manifestări știinifice organizate de instituții de cercetări și universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda