85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Activitatea sportivă

 Activitatea sportivă internă şi externă în  sezonul sportiv 2017-2018.

 

Competiţii interne:   

În  perioada  09.10 – 16.11.2017  la Universitatea Agrară de Stat din Moldova între studenţii  tuturor facultăţilor s-au desfăşurat competiţii  la diferite probe sportive şi anume:

 • Cupa Rectorului la fotbal
 • Volei
 • Tenis de masă
 • Badminton
 • Şah
 • Joc de dame
 • Lupta naţională „Trînta”

De la data de  16.10.17 pînă la 14.11.2017 s-au desfăşurat competiţiile sportive la fotbal din cadrul Cupa Rectorului,  consacrate Zilei Internaţionale a Studenţilor.

În aceste competiţii au participat studenţii tuturor facultăţilor.

Pe data de 16.11.2017 finala s-a dat între facultăţile de Agronomie şi Horticultură. După un meci echilibrat, jocul s-a terminat la egalitate cu scorul de  0 : 0.  După seriile de pinalti  cu scorul  4 : 2  a  învins  echipa f-ţii de Horticultură,  cîştigînd premiul mare de 2500 lei  şi  Cupa Rectorului. 

În perioada 07-15.11.17  au fost desfăşurate competiţiile  la volei, unde  pe  I  loc  s-a clasat echipa f-ţii de  Agronomie,   locul  II  - echipa f-ţii de Horticultură   şi  locul  III   i-a revenit f-ţii  Cadastru şi Drept.

 

Începînd cu data de 09.10 pînă la 30.10.17  s-au desfăşurat competiţii  la probele individuale :  şah;   joc de dame;   badminton;    tenis de masă.

La proba sportivă de Şah (băieţi, fete)  pe  I  loc s-au  clasat:  Ciobanu Victor, f-tea de Inginerie agrară şi transport auto, anul II  şi  Cazacioc Adelina,   f-tea de Economie, anul III.    Pe locul  II  –  Lavric Ion,  f-tea de Economie, anul II  şi  Capmole Diana, anul II  de la aceeaşi  facultate,   iar  pe locul  III  s-au clasat  Ştefîrţa Sergiu –  f-tea de Economie, anul III  şi  Simaşco Dina – f-tea de Medicină Veterinară şi Ş.A.,anul III.

La Joc de dame   pe I loc s-au clasat:   Ştefîrţa Sergiu – f-tea de Economie, anul III  şi  Bodnari Ana –  anul  I, aceeaşi facultate.   Pe  locul II  s-au clasat studenţii anului II a f-ţii de Economie  -  Creţu Cristian   şi  Capmole Diana.   Locul  III a fost cîştigat  de  Timinschi Alexei,  f-tea de Inginerie şi transport auto, anul II  şi  Petracova Iulia,  f-tea de Medicină Veterinară şi  Ş.A., anul I.

La proba sportivă  de  Badminton ,   I  loc  ca şi anul precedent,  a fost  cîştigat de  studenţii:   Malai Cristian,  f-tea de Inginerie agrară şi transport auto, anul II  şi Paliuc Lia,  f-tea Cadastru şi Drept, anul  III.

Pe  locul  II  s-au clasat:  Ciocan Viorel  şi Vrabie Ecaterina, ambii de la f-tea  Cadastru şi Drept, anul III.   Pe  locul  III -  Caldare Constantin,  f-tea de Economie, anul II  şi  Capmole Diana – anul  II, aceeaşi  facultate.

La proba Tenis de masă   I  loc  a fost  cîştigat de   Maliuta Vitalie – f-tea de Agronomie, anul II  şi  Paliuc Lia – Cadastru şi Drept, anul III. 

Locul II – Plămădeală Dumitru,  f-tea de Agronomie, anul III  şi  Ciobanu Violeta   -   f-tea de Economie, anul I.

Locul  III – Ciubară Aurel, f-tea de  Economie, anul III  şi  Petracova Iulia - Medicina Veterinară şi  Ş.A., anul I.

La lupta naţională „Trînta”    în finală au  luptat  Marchitan Alexei, f-tea de Economie, anul I,  care s-a clasat pe locul  I  şi Chisari Dan, f-tea de  Horticultură, anul I,  care  a obţinut  locul  II.

În  perioada  08.10 – 16.11.2018  la Universitatea Agrară de Stat din Moldova între studenţii  tuturor facultăţilor s-au desfăşurat competiţii  la diferite probe sportive şi anume:

 • Cupa Rectorului la fotbal
 • Volei
 • Tenis de masă
 • Badminton
 • Şah
 • Joc de dame
 • Lupta naţională „Trînta”

În această perioadă  s-au desfăşurat competiţiile sportive la fotbal din cadrul Cupa Rectorului,  consacrate Zilei Internaţionale a Studenţilor.

În aceste competiţii au participat studenţii tuturor facultăţilor. Finala a avut loc cu întîrziere din cauza timpului nefavorabil.

Finala la fotbal s-a dat între facultăţile Inginerie Agrară şi transport auto  şi  f-tea de Agronomie.  Echipa f-ţii de Agronomie a învins,  cîştigînd premiul mare de 2500 lei  şi  Cupa Rectorului,  iar echipei f-ţii de Inginerie agrară şi transport auto ia revenit premiul de 2000 lei pentru locul II obţinut. 

În perioada 08-15.12.18  au fost desfăşurate competiţiile  la volei, unde  pe  I  loc  s-a clasat echipa f-ţii de  Agronomie,   locul  II  - echipa f-ţii de Inginerie Agrară şi transport auto  şi  locul  III   i-a revenit f-ţii  de Economie.

 

Începînd cu data de 08.10 pînă la 22.10.18  s-au desfăşurat competiţii  la probele individuale :  şah;   joc de dame;   badminton;    tenis de masă.

La proba sportivă de Şah (băieţi, fete)  pe  I  loc s-au  clasat:  Ciobanu Victor, f-tea de Inginerie agrară şi transport auto, anul III, gr.3 şi  Capmole Diana, f-tea de Economie, anul III, gr.3.  Pe locul  II  –  Lavric Ion,  f-tea de Economie, anul III, gr.6  şi  Şevciuc Inesa, anul I, gr.3  de la aceeaşi  facultate,   iar  pe locul  III  s-au clasat  Ştarciuc Alexandr –  f-tea de Ingineria agrară şi transport auto, anul IV, gr.2  şi  Mitrean Felica – f-tea de Medicină Veterinară, anul IV, gr.3.

La Joc de dame   pe I loc s-au clasat:   Ciobanu Victor– f-tea de Ingineria agrară şi transport, anul III, gr.3  şi  Mitreanu Felicia –  anul  IV,gr.2 f-tea Medicina veterinară.   Pe  locul II  s-au clasat studenţii   Bogdanovici Andrei, f-tea cadastru şi Drept, anul II, gr.4  şi  Şevciuc Inesa, f-tea de Economie, anul I, gr.3.   Locul  III a fost cîştigat  de  Lavric Ion,  f-tea de Economie, anul III, gr.6  şi  Morari Mihaela,  anul II, gr.6 aceeaşi facultate.

La proba sportivă  de  Badminton ,   I  loc  ca şi  în anii precedenti,  a fost  cîştigat de  studenţii:   Malai Cristian,  f-tea de Inginerie agrară şi transport auto, anul III, gr.3  şi Paliuc Lia,  f-tea Cadastru şi Drept, anul  IV, gr.4.

Pe  locul  II  s-au clasat:  Maliuta Vitalie, f-tea de Agronomie anul III, gr.2  şi Bruma Galina,  f-tea  Cadastru şi Drept, anul II, gr.1.   Pe  locul  III -  Timinski Alexei,  f-tea de Inginerie Agrară şi transport auto, anul III, gr.2  şi  Vîrlan Ana – anul  II, gr.3 f-tea de Economie.

La proba Tenis de masă   I  loc  a fost  cîştigat de   Maliuta Vitalie – f-tea de Agronomie, anul III, gr.2  şi  Ciobanu Violeta – f-tea de Economie, anul II, gr.6. 

Locul II – Chitorog Lilian,  f-tea Cadastru şi Drept, anul I, gr.2  şi  Paliuc Lia   -   f-tea Cadastru şi Drept, anul IV, gr.4.

Locul  III – Malai Cristian, f-tea de  Inginerie agrară şi transport auto, anul III, gr.3  şi  Petracova Iulia - Medicina Veterinară, anul II, gr.3.

La lupta naţională „Trînta”    în finală au  luptat  Plăcintă Grigore, f-tea de Medicină Veterinară, anul II,  care s-a clasat pe locul  I  şi Boiştean Dan, f-tea de  Horticultură, anul IV,  care  a obţinut  locul  II.

 

 

 

 

Competiţii externe:

 

 1. Echipa de Club de baschet UniAgro a participat în Campionatul R.Moldova, divizia „A”.
 2. Echipa de Club de fotbal „Un.Agrară” a participat la Campionatul mun.Chişinău.

Locuri premiante:

 1. Campionatele Naţionale universitare: Echipa de fotbal – Campioana-2017, Vice-campioană la futsal – locul II,  2018 – locul II la fotbal;

Powerlifting – un titlu de campion  (Cîrjalean Igor, agro.an.II) , 2 medalii de bronz;

Echipa UASM la badminton a ocupat locul III. 

 1. Campionatul universitar între cămine studenţeşti :echipa de mini-fotbal – I loc,  echipa tenis de masă – locul II.
 2. AGRONOMIADA Iaşi (Rămânia) : tenis de masă – locul II, volei – mixt – locul III.
 3. Campionatul mun.Chişinău la fotbal 2018 – locul II.   

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda