85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Componenţa nominală a juriilor

 

 

Componenţa nominală a juriilor la Facultatea de Agronomie

 Aprobat prin

Hotărîrea Consiliului facultăţii

Proces verbal Nr.2 din 25.09.2018

 

Ciclul I Studii Superioare de Licenţă

 

Anul I

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie

 

 Membrii:        

Angela Melnic, lector  superior universitar, prodecan;

Secrieru Silvia, dr. conf., univ., catedra Biologie vegetală;

Rotaru Ilie, dr. conf., univ., catedra Zootehnie;

Mardari Tatiana, dr. conf. univ, catedra Zootehnie.

 Draciov Eugen, lector superior univ., şef catedra Cultură fizică şi sport

 

Anul II

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie

        

Membrii:        

Angela Melnic, lector  superior universitar, prodecan;

Cazmalî Nicolae, dr., conf. univ.., catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;   

Grosu Natalia, lector univ., catedra Zootehnie;

Rurac Mihail, dr. conf. univ., catedra Fitotehnie.

     

Anul III

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie

        

Membrii :   

Angela Melnic, lector  superior universitar, prodecan;

Andriuca Valentina, dr., conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;

Bivol Ludmila, asistent universitar, catedra Zootehnie.

Cibotaru Elena, dr. conf. univ., catedra Biotehnologii în zootehnie

    

Anul IV

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie

        

Membrii:        

Angela Melnic, lector superior universitar, prodecan;

Daniela Dubiţ , dr., conf., univ., şef catedra de fitotehnie;

Radionov Vladimir, dr. hab., prof. univ., catedra Zootehnie;

Chiţanu Ana, dr., conf., univ. şef catedra Biotehnologii în Zootehnie.

 

Ciclul II  Master

 

Preşedinte: Ion Bacean, dr. conf., univ., Decanul Facultăţii Agronomie

 

Membrii:        

Angela Melnic, lector  superior universitar, prodecan;

Andriuca Valentina, dr., conf., univ., şef catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului;

Manole Svetlana, dr. conf. univ. şef catedra Biologie vegetală

Daniela Dubiţ , dr., conf., univ., şef catedra de fitotehnie;

Chiţanu Ana, dr., conf., univ., şef catedra Biotehnologii în zootehnie;

Caisîn Larisa, dr.hab., prof. univ., şef catedra Zootehnie.

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda