85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Interviu cu Lilian Mindov absolvent al specialității „Organizarea teritoriului” (1997)

 

mindov

Lilian Mindov

Șeful Direcției Cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru, absolvent al specialității „Organizarea teritoriului” (1997)

 

Am ales să studiez la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, deoarece este una din cele mai vechi universităţi din țară care are experiența în domeniul agrar și performanță în învățământul superior din Republica Moldova, fiind recunoscută, în același timp, pe plan internațional. Universitatea se definește printr-un ansamblu de activități educaționale, pe care le desfășoară la un

 

nivel înalt. Pot să afirm cu certitudine că absolvenții profită de calitatea studiilor ce reprezintă baza succesului la angajarea în câmpul muncii. Absolvind specialitatea „Organizarea teritoriului”, având cunoștințe în domeniile topografiei, geodeziei, lucrărilor geodezice, proiectării și tehnologiilor informaționale, am putut beneficia  de cunoștințele acumulate, activând în diverse instituții din domeniul Cadastrului și organizării teritoriului.

Cred că tinerii ar trebui să aleagă Universitatea Agrară de Stat din Moldova, deoarece anume aici vor găsi profesori bine pregătiți atât teoretic, cât și practic, iar dotarea tehnică le va ajuta să însușească tehnologiile performante din domeniu.

Împreună cu toată  familia activăm în domeniul cadastral, iar feciorul mai mare își face studiile la specialitatea „Cadastru și organizarea teritoriului”. Așa cum mi-am îndemnat fiul, îndemn și  alți tineri să facă o alegere corectă în alegerea instituției de învățământ profesional.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda