"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor

Date de contact

1

2

3

4

5

6

1

Botnarenco Ion

Doctor în

economie

Conferenţiar

universitar

1. Cadastru

2. Cadastru de specialitate

3. Evaluarea terenurilor agricole

4. Aplicarea GIS-ului în evaluarea imobilului

5. Reglementarea de stat a relațiilor funciare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

2

Zubco Efim

-

Lector superior universitar

1. Geodezie inginerească

2. Topografie 1

3. Topografie 2

4. Geodezie

5. Tehnologii moderne în domeniul  măsurărilor

6. Cadastru

7. Evaluarea terenurilor şi a imobilului

8. Cadastru imobiliar edilitar

9. Management şi marketing imobiliar

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

3

Boscan Ala

-

Lector superior universitar

1.Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografic şi grafică inginerească

2. Cartografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

4

Potîngă Octavian

-

Lector superior universitar

1. Topografia 1

2.Topografia 2

3. Fotogrammetria

4. Lucrări geodezice a organizarea teritoriului

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

5

Popescul Sergiu

-

Lector superior universitar

1. Amenajarea inginerească a teritoriului

2. Urbanism şi sistematizarea teritoriului

3. Economia imobilului

4. Topografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

6

Seinic Valeriu

-

Lector superior universitar

1. Fotogrammetrie

4. Automatizarea lucrărilor cadastrale

5. Topografie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

7

Cotorobai Elena

-

asistent

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432153

E-mail

Cumularzi

1

Tudor Bajura

Doctor habilitat

Profesor universitar

1. Metode performante de organizare a activităţii de evaluare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

2

Olga Buzu

Doctor habilitat

Conferenţiar universitar

1. Organizarea evaluării

Lista publicaţiilor ştiinţifice

3

Sanduţa Tatiana

Doctor în economie

Conferenţiar universitar

1. Teoria evaluării

2. Evaluarea terenurilor

3. Evaluarea imobilului 1

4. Evaluarea imobilului 2

5. Teorie şi metode moderne de evaluare a imobilului

6. Evaluarea terenurilor urbane

Lista publicaţiilor ştiinţifice

4

Ovdii Maria

Doctor inginer

-

1. Topografie 1

2. Topografie 2

Lista publicaţiilor ştiinţifice

5

Chiriac Vasile

Doctor

Conferenţiar universitar

1.Geodezie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

6

Cernea Marin

-

Lector superior

1. Evaluarea proprietăţii imobiliare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

7

Ala Sandu

-

Lector superior

1. Evaluarea imobilului comercial, special şi locativ

Lista publicaţiilor ştiinţifice

8

Angela Mnogodetnaia

-

Lector superior

1. Bazele fotogrammetriei şi teledetecţiei

Lista publicaţiilor ştiinţifice


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda