"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Dubovca Teodor

Doctor ştiinţe geografice

Conferenţiar universitar

1.Hidrologia,hidrometria şi regularizarea scurgerii

2.Geofizică şi geomorfologie

3.Geologie şi hidrologie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Şeremet Victor

Doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice

Profesor universitar

1.Mecanica teoretică

2.Rezistenţa materialelor

3.Geotehnică şi fundaţii

4.Construcţii inginereşti

5.Statica structurilor

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Pleşca Petru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferenţiar universitar

1.Hidrauliuca

2.Maşini hidraulice şi staţii de pompare

3.Construcţii hidrotehnice

4.Alimentării cu apă

5.Sisteme informaţionale

6.Tehnologii moderne şi modelarea în hidroamelioraţie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Lupaşco Eleodor

Doctor ştiinţe fizico-matematice

Conferenţiar universitar

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Ceban Rodica

Doctor ştiinţe agronomice

Conferenţiar universitar

1.Irigaţii

2.Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi tehnologia construcţiilor

4.Îmbunătăţiri funciare

5.Expertiza construcţiilor

6.Dezvoltarea durabilă şi monitoringul ecologic

7.Irigarea culturilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Mocreac Viorica

 

Lector universitar

1.Tipologia obiectelor imobiliare

4.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

5.Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare

6.Combaterea eroziunii solului

7.Management în îmbunătăţiri funciare

8.Irigarea plantaţiilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

069357137

E-mail

Varzari Ion

 

Lector superior

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Frăsineac Oleg

 

Lector universitar

1.Materiale de construcţie

2.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi planificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

4.Bazele construcţiilor

5.Tehnologii și mecanizarea LÎF

6.Construcții hidrotehnice

Lista publicațiilor științifice

022432243

022594997

069646157

E-mail

Coronovschi Alexandru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferențiar cercetător

1.Exploatarea sistemelor hidroameliorative

2.Utilizarea complexă a resurselor de apă

3.Materiale de construcţie

4.Legislația în gospodărirea apelor

5. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

6. Sisteme Informationale în Îmbunătățiri Funciare

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda