"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

 

Catedra a fost înfiinţată în 1953. E de menţionat că pe parcursul anilor de existenţă catedra a activat sub diferite denumiri: Îmbunătăţiri funciare; Îmbunătăţiri funciare şi Geodezie; Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului; Îmbunătăţiri funciare şi Hidrotehnică şi în prezent se numeşte Catedra de Îmbunătăţiri funciare şi Fizică.

În perioada de activitate la conducerea catedrei s-au aflat cadre didactice experimentate: profesorul universitar T.Preobrajenskii (1953-1955), conferenţiarii universitari S.Zavodnov (1955-1970), I.Ştefîrţa (1971-1980-1981), profesorul universitar V.Shegovoi (1986-1992), conferențiar universitari R.Ceban (2004-2009), I.Gherciuc (2009-2011), profesorul universitar T.Coşuleanu (1981-1986, 1992-2004, 2011- 2014), conferenţiar universitar Teodor Dubovca 2014- 2015, conferențiar cercetător Coronovschi Alexandru 2016 până în prezent.

La etapa actuală catedra  asigură 37 cursuri la facultăţile Cadastru şi Drept, Ingineria Agrară şi Transport auto, Zootehnie şi Biotehnologii, Agronomie, Horticultură.

De la momentul fondării catedrei au devenit doctori în ştiinţe 11 colaboratori şi doctori habilitaţi 4 profesori. Investigaţiile ştiinţifice efectuate de colaboratorii catedrei pe parcursul anilor s-au materializat în circa 5 monografii, 6 manuale şi peste 820 lucrări ştiinţifice. În mod deosebit accentuăm rezultatele ştiinţifice ale prof. univ. V. Şeremet care au fost publicate într-un şir de monografii şi articole ştiinţifice în ţările străine.

Catedra Îmbunătăţiri funciare pe parcursul mai multor ani a conlucrat cu întreprinderi de producţie din domeniul gospodăriei apelor şi alte domenii. Au fost organizate şi au activat filiale ale catedrei în direcţiile de exploatare a sistemelor de irigaţie din Tiraspol, Bender, Chişinău, în instituţiile de proiectare ,,Moldghiprovodhoz” (astăzi Acvaproiect), ,,Moldghiprozem”. Colaboratorii catedrei au realizat investigaţii de producţie în baza contractelor economice pe sistemele mari intergospodăreşti de irigaţie Râbnița şi Grigoropol. Recent colaboratorii catedrei împreună cu catedrele ,,Organizarea teritoriului” şi ,,Cadastru şi Geodezie” în colaborare cu savanţi şi specialişti în instituţii şi universităţi din ţară au participat activ la elaborarea şi editura a şase documente normative în construcţii.

În prezent la catedră ce efectuează cercetări ştiinţifice pe optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor de hidroamelioraţie, de optimizare a tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole, de elaborare a metodelor noi de determinare a stabilităţii construcţiilor, de folosire a resurselor locale alternative pentru obţinerea energiei electrice ect.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda