"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Titulari

HORJAN Oleg

doctor în agricultură

conferențiar universitar

 1. Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului
 2. Organizarea intergospodărească a teritoriului
 3. Organizarea regională a teritoriului
 4. Proiectare antierozională a teritoriului
 5. Consolidarea terenurilor agricole
 6. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare în condiţiile economiei de piaţă
 7. Prognozarea şi planificarea utilizării resurselor funciare

 

Lista publicațiilor științifice

022432235

E-mail

Lupascu Leodor

doctor în

ştiinţe fizico- matematice

conferențiar universitar

 1. Fizică și meteorologie
 2. Fizica
Lista publicațiilor științifice  

Prisăcaru Veronica

doctor în ştiinţe economice

conferențiar universitar

 1. Bazele producţiei
 2. agricole
 3. Managementul în cadastru şi organizarea teritoriului
 4. Economia de cadastru şi organizarea teritoriului
 5. Economia și ecologia mediului
Lista publicațiilor științifice  

Sîrbu Rodica

doctor în

ştiinţe geonomice

Lector

universitar
 1. Proiectare antierozională a teritoriului
 2. Dezvoltarea durabila
 3. Proiectarea plantaţiilor multianuale
 4. Protecţia naturii şi landşaftologie
 5. Dezvoltarea durabila a spaţiului rural
 6. Organizarea antierozionala a teritoriului
Lista publicațiilor științifice  

CORMAN Iulia

- lector superior universitar
 1. Proiectare antierozională a teritoriului
 2. Proiectarea plantaţiilor multianuale
 3. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare
 4. Organizarea teritoriului expluatațiilor agricole
 5. Dezvoltarea durabila
 6. Organizarea antierozionala a teritoriului
Lista publicațiilor științifice

 

022432639

E-mail

 

NUNU Silvia

lector universitar

 1. Bazele teoretice aleorganizării teritoriului şi cadastrului
 2. Standardizare şi metrologie

 3. Protecţia naturii şi landşaftologie
 4. Fizică și meteorologie
 5. Biofizica si agrometeorologie

Lista publicațiilor științifice

022432359

E-mail

 

Cojocaru

Constantin

 

 -

lector universitar

 1. Organizarea intergospodărească a teritoriului
 2. Organizarea intragospodărească a teritoriului
 3. Organizarea regională a teritoriului
 4. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare
 5. Organizarea teritoriului expluatațiilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022432041

E-mail

HARUŢA Dumitru doctor în economie conferențiar universitar 1.Metodele economico-matematice şi modelareala organizarea teritoriului Lista publicațiilor științifice

022432851

E-mail

Varzari

Ion

 -

lector

universitar

 1. Fizică și meteorologie
 2. Fizica
 3. Biofizica si agrometeorologie
 4. Biofizica

Lista publicațiilor științifice

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda