"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 1996 pe baza catedrelor “Îmbunătăţiri funciare şi cadastru”, “Organizarea şi tehnologia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare” şi “Hidraulică şl alimentare cu apă”. Primul şef al catedrei a fost conferenţiarul universitar, doctor Teodor Moraru. Din anul 2008 şi până în prezent şef al catedrei este conferenţiarul universitar, doctor Oleg Horjan.

La catedră se predau disciplinele: Proiectarea de organizare a  teritoriului; Organizarea teritoriului; Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului; Sisteme informaţionale geografice; Consolidarea terenurilor agricole, Dezvoltarea durabilă în spaţiul rural, Management în cadastru şi organizarea teritoriului; Reglementarea de stat a relațiilor funciare; Protecția naturii și landşaftologia și altele.

Profesorii catedrei efectuează cercetări ştiinţifice şi prestează servicii de consultanţă în domeniul dezvoltării relaţiilor funciare şi reglementării regimului proprietăţii funciare în condiţiile de postprivatizare, consolidării terenurilor agricole, combaterii eroziunii solului, etc. Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii catedrei, s-au materializat în 5 manuale şi peste 500 lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice.

Catedra menţine legături de colaborare cu diferite Universităţi şi Instituţii de Cercetări Ştiinţifice din Rusia, România, Cehia, Ucraina, Belarusă, Letonia, Lituania şi alte ţări cât şi cu unităţi de producţie din Republica Moldova unde studenţii realizează practica de producţie, printre care Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în cadrul căruia funcţionează Centrul didactico-metodic al facultăţii.

Colaboratorii catedrei au participat activ la implementarea Programului de privatizare a terenurilor agricole „Pământ”, Primului proiect de cadastru şi Proiectului pilot de reparcelare a terenurilor agricole, și-au adus aportul la elaborare a 7 documente normative în construcţii în cadrul contractelor economice încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda