85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 1996 pe baza catedrelor “Îmbunătăţiri funciare şi cadastru”, “Organizarea şi tehnologia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare” şi “Hidraulică şl alimentare cu apă”. Primul şef al catedrei a fost conferenţiarul universitar, doctor Teodor Moraru. Din anul 2008 şi până în prezent şef al catedrei este conferenţiarul universitar, doctor Oleg Horjan.

La catedră se predau disciplinele: Proiectarea de organizare a  teritoriului; Organizarea teritoriului; Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului; Sisteme informaţionale geografice; Consolidarea terenurilor agricole, Dezvoltarea durabilă în spaţiul rural, Management în cadastru şi organizarea teritoriului; Reglementarea de stat a relațiilor funciare; Protecția naturii și landşaftologia și altele.

Profesorii catedrei efectuează cercetări ştiinţifice şi prestează servicii de consultanţă în domeniul dezvoltării relaţiilor funciare şi reglementării regimului proprietăţii funciare în condiţiile de postprivatizare, consolidării terenurilor agricole, combaterii eroziunii solului, etc. Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii catedrei, s-au materializat în 5 manuale şi peste 500 lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice.

Catedra menţine legături de colaborare cu diferite Universităţi şi Instituţii de Cercetări Ştiinţifice din Rusia, România, Cehia, Ucraina, Belarusă, Letonia, Lituania şi alte ţări cât şi cu unităţi de producţie din Republica Moldova unde studenţii realizează practica de producţie, printre care Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în cadrul căruia funcţionează Centrul didactico-metodic al facultăţii.

Colaboratorii catedrei au participat activ la implementarea Programului de privatizare a terenurilor agricole „Pământ”, Primului proiect de cadastru şi Proiectului pilot de reparcelare a terenurilor agricole, și-au adus aportul la elaborare a 7 documente normative în construcţii în cadrul contractelor economice încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda