85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Relații externe

Din ţară

Colaboratorii catedrei Drept întrețin colaborări în domeniu ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de învățământ superior din Republica Moldova în baza acordurilor de colaborare încheiate ca de exemplu, Institutul de Relații Internaționale din Moldova - Catedra Drept privat în 2010, Universitatea de Studii Europene din Moldova - Catedra Drept privat din 2013, Universitate de Studii Economice din Moldova – Catedra Drept public din 2015.

De asemenea, Catedra Drept are încheiate mai multe acorduri de colaborare și cu alte organe de stat, instituții și organizații obștești în domeniul dreptului precum:

  • Uniunea Avocaților din Republica Moldova;
  • Cancelaria de stat, oficiul teritorial Chișinău;
  • Întreprinderea de Stat "Cadastru";
  • Biroul Asociat de Avocați, Botanica;
  • Cabinetul avocatului Iulian Muntean;
  • Penitenciarul nr.4 Cricova;
  • "Ecofin-Audit-Service" SRL;
  • Biroul Asociat de Avocați, Bălți;
  • Primăria comunei Trușeni;
  • "G.C.C. Securitate" SRL

De peste hotare

Catedra are încheiate 2 acorduri de colaborare cu Catedra Drept funciar a Universităţii de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova în anul 2012 şi Catedra de ştiinţe juridice a Universităţii de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova în anul 2012. Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane şi conferinţe internaţionale în cadrul acestor catedre, dar şi la alte manifestări ştiinţifice organizate de instituţii de cercetări şi universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda