"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova

 În data de 4-6 octombrie 2018, a avut loc Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”.

La facultatea Cadastru și Drept, Simpozion Internațional Științifico – Practic s-a desfășurat în următoarele secțiuni:

- Organizarea teritoriului și folosirea funciară în condițiile contemporane;

- SIG, cadastru și evaluarea imobilului;

- Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă a spațiului rural;

- Asigurarea juridică a folosirii eficiente a resurselor hidro-funciare.

Sponsorii Simpozionului Ştiinţific Internaţional la facultatea cadastru au fost:

 1. Academia de Științe a Moldovei;
 2. Agenția imobiliară ”AXA IMOBIL”;
 3. S.A. ”Vinăria Ialoveni”;
 4. Catedra Organizarea teritoriului;
 5. Catedra Drept;
 6. Catedra Cadastru și Geodezie;
 7. Catedra Ingineria mediului și hidrotehnică;
 8. Sindicatul angajaților UASM.

Ţările participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 

România                    Germania

Federația Rusă           Polonia

Ucraina                      Republica Belorusă

Letonia                      Uzbekistan

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Republica Moldova

 

Instituțiile participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 1. Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova, Moldova
 2. Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 3. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 5. University of Applied Sciences TFH Georg Agricola, Bochum, Germania;
 6. Cadastral Office, City of Essen, Germania
 7. University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Poland
 8. Warsaw University of Technology, Polonia 
 9. Государственный университет по землеустройству, г. Москва
 10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 11. Латвийский сельскохозяйственный университетб Elgava
 12. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România
 13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România,
 14. Universitatea “Transilvania” din Brașov, România
 15. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки
 16. Институт экономики, природопользования и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев
 17. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
 18. Львовский национальный аграрный университет, Украина
 19. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
 20. Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета, Узбекистан
 21. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия
 22. Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
 23. Самарский государственный экономический университет, Россия
 24. Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика

Д.Н. Прянишникова, Россия

 1. Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Россия
 2. Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Россия
 3. Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина
 4. Всероссийский нацно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозииБ Курск, Россия
 5. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия
 6. Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, Россия
 7. Universitatea Tehnică a Moldovei
 8. Одесский Национальный Экономический Университет, Украина
 9. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
 10. Universitatea de Studii Europene din Moldova
 11. Universitatea Liberă din Moldova
 12. Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
 13. Institute of Forensic Medicine of Iasi, Romania
 14. Academia de Studii Economice a Moldovei
 15. Universitatea de Stat din Moldova
 16. Compania Națională de Asigurări în Medicină, Chisinau, Republica Moldova
 17. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chisinau, Republica Moldova
 18. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Chisinau, Republica Moldova
 19. Asociația Obștească BIOS, Republica Moldova
 20. A. “Apă-Canal Chișinău“, Republica Moldova

La ședința plenară de deschidere a Simpozionului Științific Internațional Domnul S. N. Volcov – Rectorul Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova Rusia a ținut o prezentare cu tema: Землеустроительное обеспечение устойчивого развития сельских территорий в российской федерации.

În cadrul Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” Domnului Rector al Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova, Rusia – membru al Academiei de Științe a Rusiei Serghei Volcov i s-a decernat titlului onorific ”Doctor Honoris Causa al UASM”.

Toți participanții au primit certificate de participare la Simpozionul Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda