85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova

 În data de 4-6 octombrie 2018, a avut loc Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”.

La facultatea Cadastru și Drept, Simpozion Internațional Științifico – Practic s-a desfășurat în următoarele secțiuni:

- Organizarea teritoriului și folosirea funciară în condițiile contemporane;

- SIG, cadastru și evaluarea imobilului;

- Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă a spațiului rural;

- Asigurarea juridică a folosirii eficiente a resurselor hidro-funciare.

Sponsorii Simpozionului Ştiinţific Internaţional la facultatea cadastru au fost:

 1. Academia de Științe a Moldovei;
 2. Agenția imobiliară ”AXA IMOBIL”;
 3. S.A. ”Vinăria Ialoveni”;
 4. Catedra Organizarea teritoriului;
 5. Catedra Drept;
 6. Catedra Cadastru și Geodezie;
 7. Catedra Ingineria mediului și hidrotehnică;
 8. Sindicatul angajaților UASM.

Ţările participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 

România                    Germania

Federația Rusă           Polonia

Ucraina                      Republica Belorusă

Letonia                      Uzbekistan

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Republica Moldova

 

Instituțiile participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 1. Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova, Moldova
 2. Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 3. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 5. University of Applied Sciences TFH Georg Agricola, Bochum, Germania;
 6. Cadastral Office, City of Essen, Germania
 7. University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Poland
 8. Warsaw University of Technology, Polonia 
 9. Государственный университет по землеустройству, г. Москва
 10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 11. Латвийский сельскохозяйственный университетб Elgava
 12. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România
 13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România,
 14. Universitatea “Transilvania” din Brașov, România
 15. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки
 16. Институт экономики, природопользования и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев
 17. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
 18. Львовский национальный аграрный университет, Украина
 19. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
 20. Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета, Узбекистан
 21. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия
 22. Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
 23. Самарский государственный экономический университет, Россия
 24. Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика

Д.Н. Прянишникова, Россия

 1. Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Россия
 2. Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Россия
 3. Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина
 4. Всероссийский нацно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозииБ Курск, Россия
 5. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия
 6. Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, Россия
 7. Universitatea Tehnică a Moldovei
 8. Одесский Национальный Экономический Университет, Украина
 9. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
 10. Universitatea de Studii Europene din Moldova
 11. Universitatea Liberă din Moldova
 12. Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
 13. Institute of Forensic Medicine of Iasi, Romania
 14. Academia de Studii Economice a Moldovei
 15. Universitatea de Stat din Moldova
 16. Compania Națională de Asigurări în Medicină, Chisinau, Republica Moldova
 17. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chisinau, Republica Moldova
 18. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Chisinau, Republica Moldova
 19. Asociația Obștească BIOS, Republica Moldova
 20. A. “Apă-Canal Chișinău“, Republica Moldova

La ședința plenară de deschidere a Simpozionului Științific Internațional Domnul S. N. Volcov – Rectorul Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova Rusia a ținut o prezentare cu tema: Землеустроительное обеспечение устойчивого развития сельских территорий в российской федерации.

În cadrul Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” Domnului Rector al Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova, Rusia – membru al Academiei de Științe a Rusiei Serghei Volcov i s-a decernat titlului onorific ”Doctor Honoris Causa al UASM”.

Toți participanții au primit certificate de participare la Simpozionul Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda