85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Componenţa nominală a juriilor

 Componenţa nominală a juriilor la facultatea de Cadastru și Drept

(Ciclul I)

Anul I

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Efim Zubco - lector superioruniv. catedra Cadastru și Geodezie
 3. Varzari Ion – lector superior, catedra de Îmbunătățiri funciare Fizică
 4. Oleg Frasineac – lector universitar, catedra Îmbunătățiri funciare și Fizică
 5. Ecaterina Baltaga – dr., conferenţiar universitar, Catedra Drept

Anul II

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Oleg Bontea – dr., conf. univ. catedra Drept
 3. Iulia Corman – lector superior, catedra Organizarea teritoriului
 4. Sergiu Popescu – lector univ. catedra Cadastru și Geodezie
 5. Viorica Mocreac – lector superior universitar, Îmbunătățiri funciare și Fizică

Anul III

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Ion Botnarenco – dr., conf. univ. șeful catedrei Cadastru și Geodezie
 3. Rodica Ceban – dr., lector superior universitar, Îmbunătățiri funciare și Fizică
 4. Octavian Potînga – lector univ. catedra Cadastru și Geodezie
 5. Elena Moraru - dr., lector superior universitar, Catedra Drept

Anul IV

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Coronovschi Alexandru– dr., conf. univ., șeful catedrei Îmbunătățiri funciare și Fizică
 3. Teodor Moraru – dr., conf. univ. catedra Organizarea teritoriului
 4. Seinic Valeriu – lector superior universitar, catedra de Cadastru şi Geodezie
 5. Angela Cuciurcă – dr., lector superior universitar, Catedra Drept

Componenţa nominală a juriilor la facultatea de Cadastru și Drept

(Ciclul II)

 1. Oleg Horjan – preşedinte – Decanul facultăţii de Cadastru și Drept, dr., conferențiar universitar, tel. 31-22-57
 2. Coronovschi Alexandru– dr., conf. univ., șeful catedrei Îmbunătățiri funciare și Fizică
 3. Ion Botnarenco – dr., conf. univ. catedra Cadastru și Geodezie
 4. Ecaterina Baltaga – dr., conf. univ. șeful catedrei Catedra Drept
 5. Teodor Moraru – dr., conf. univ. catedra Organizarea teritoriului


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda