85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

A fost fondată în anul 2016 prin comasarea catedrelor "Economie și Relații economice Internaționale" și "Economie, statistică și analiză". Personalul catedrei include 20 cadre didactice, inclusiv 17 doctori în științe economice.

Catedra asigură predarea următoarelor discipline: Microeconomie, Macroeconomie, Economie agrară, Economia Moldovei, Economie şi dezvoltare rurală, Integrare Economică Europeană, Economia riscului şi incertitudinii, Economia industriilor şi serviciilor rurale, Economia sectorului public,  Economie mondială, Politica agricolă a Uniunii Europene, Politica agrară a Republicii Moldova,  Economie şi politici sociale, Economie europeană, Bazele analizei economice, Analiza economico-financiară a unităților agricole, Econometria, Statistica, Economia aplicativă, Economia transportului.

Direcţia de activitate a cercetărilor ştiinţifice ţine de analiza eficienţei producţiei agricole, costului de producţie şi căilor de reducere a lui, studiul ocupării şi șomajului în mediul rural, eficienţei utilizării investiţiilor în sectorul agrar, direcţiilor politicilor agricole în Republica Moldova.

Catedra cooperează cu catedrele de profil economic din instituţiile de învăţământ superior aşa ca: Universitate de Stat, Universitatea Cooperatist – Comercială, Universitatea Liberă Internaţională, Academia de Transport şi Comunicaţii, Academia de Studii Economice ş.a. Aceste relaţii contribuie la sporirea potenţialul competitiv prin perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, a metodelor de predare-învățare, a implementării noilor moduri de evaluare a cunoştinţelor.    

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda