85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Microeconomie 366.1 Economie generală pdflogo pdflogo
363.1 Business şi administrare pdflogo pdflogo
362.1 Marketing şi logistică pdflogo pdflogo
363.2 Achiziţii pdflogo  
364.1 Finanţe şi bănci pdflogo pdflogo
361.3 Contabilitate pdflogo pdflogo
Microeconomics 363.1 Business şi administrare pdflogo -

Macroeconomie

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

 

Macroeconomics 363.1 Business şi administrare pdflogo -

Geografia economică a agriculturii mondiale

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

Economic Geography of World Agriculture 363.1 Business şi administrare pdflogo  

Economia agrară

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

Integrarea Economică Europeană

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

pdflogo

613.1   Agronomie

pdflogo

pdflogo

424.1   Ecologie 

pdflogo

pdflogo

612.1   Protecţia plantelor

pdflogo

615.1   Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1   Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

-

617.1   Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

614.1   Zootehnie

pdflogo

pdflogo

641.1(2601*)   Medicină veterinară

pdflogo

618.1   Biotehnologii agricole

pdflogo

 

524.2   Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

583.1   Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo
527.1   Ingineria și tehnologia transportului auto pdflogo pdflogo

528.1   Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3   Evaluarea imobilului

pdflogo

pdflogo

812.2   Turism

pdflogo

pdflogo

European Economic Integration 363.1 Business şi administrare pdflogo  
Bazele micro-macroeconomiei

613.1   Agronomie

pdflogo

pdflogo

424.1   Ecologie 

   

612.1   Protecţia plantelor

pdflogo

615.1   Horticultură

pdflogo

pdflogo

616.1   Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

617.1   Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

614.1   Zootehnie

pdflogo

pdflogo

641.1(2601*)   Medicină veterinară

pdflogo

618.1   Biotehnologii agricole

pdflogo

 

583.1   Ingineria mediului

pdflogo

584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

584.3   Evaluarea imobilului

pdflogo

812.2   Turism

pdflogo

pdflogo

Economia Moldovei

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia riscului şi incertitudinii

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia sectorului agroindustrial 613.1 Agronomie    

Economia mediului

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia inovaţiilor

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Politica agrară  a RM

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

pdflogo

Agricultural policy of the Republic of Moldova 363.1 Business şi administrare    

Politica agricolă  a UE

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economie şi politici sociale

366.1 Economie generală

pdflogo

Economia sectorului public

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economia mondială

366.1 Economie generală

pdflogo

Economia europeană

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Economie şi dezvoltare rurală

366.1 Economie generală

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Cooperarea în sectorul agroalimentar

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Politici şi procese de dezvoltare rurală

 Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Dezvoltarea economică durabilă în spaţiul rural

 Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Diagnosticul economico– financiar al întreprinderilor agroalimentare

1. Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

2. Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

pdflogo

-

Economia afacerilor şi protecţia concurenţei economice

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Evaluarea economică a investiţiilor

Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

Politici macroeconomice

1. Economie şi politici de dezvoltare rurală

pdflogo

-

2. Administrarea afacerilor

pdflogo

-

Economie și politici de dezvoltare regională

3. Economie şi management în sectorul agroalimentar

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda