"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Catedra Management a fost  fondata în anul 1975 cu denumirea de “Conducerea producţiei agricole şi drept sovietic», a suferit pe parcurs mai multe modificări: “Management şi drept” (1992), din anul 1993 până la moment  cu denumirea “Management”.

În calitate de şefi de catedră au activat P. Krotenko (1975-1976), S. Certan (1976-1977), I. Piskunenko (1977-1992), P. Ţurcanu (1993-1995), I. Gumovschi (1995-1996), P. Tomiţa (1992-1993; 1996-2001), Angela Şestacovschi (2001-2003). Din anul 2003 catedra este condusă de dr., conf. univ. Aurelia Litvin.

Colectivul catedrei, printre care 5 doctori habilitaţi, profesori universitari şi 7 doctori în ştiinţe economice, conferenţiari şi lectori superiori universitari asigură predarea următoarelor discipline: Management general, Managementul unităţilor agricole, Psihologia şi sociologia conducerii, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Managementul tehnologic în agricultură, Managementul calităţii, Managementul internaţional, Corespondenţa comercială şi de afaceri, Tehnici de negociere şi comunicare în afaceri, Managementul financiar, Planificarea şi organizarea producţiei agricole, Planul business, Managementul afacerii, Managementul strategic, Managementul resurselor umane.

În cadrul catedrei au susţinut teza de doctor habilitat 10 persoane, alte 25 au susţinut teza de doctor în ştiinţe, au fost publicate peste 10 manuale şi peste 300 articole ştiinţifice şi comunicări la conferinţe internaţionale şi naţionale.

Direcţia de activitate a cercetărilor ştiinţifice ţine de  „Metodele manageriale în condiţiile economiei concurenţiale în sectorul agroalimentar”; „Problemele managementului promovării produselor agroalimentare din Republica Moldova.”; “Schimbările structurale în agricultura Republicii Moldova în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană”; “Perfecţionarea metodologiei de planificare şi prognozare a necesarului de forţă de muncă în sectorul agrar al Republicii Moldova”, etc.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda