85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Conducători de doctorat, doctoranzi

Colaboratorii cu dreptul de conducere de doctorat

Numele, prenumele

Specialitatea ştiinţifică

ŢURCANU  Petru

521.03 – Economie şi management în agricultură

BÎZGU  Ion

521.03 – Economie şi management în agricultură

CIMPOIEŞ  Dragoş

521.03 – Economie şi management în agricultură

STRATAN  Alexandru

521.03 – Economie şi management în agricultură

LITVIN  Aurelia

521.03 – Economie şi management în agricultură

Doctoranzii catedrei

Numele, prenumele

Conducătorul (numele, prenumele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

Tema tezei de doctorat

1.  Grinciuc Liliana

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului horticol din RM

2. Golban Artur

Cimpoieş Dragoş, dr.hab., conf.univ.

Sporirea competitivităţii sectorului agrar al RM prin dezvoltarea producţiei de valoare înaltă

3. Condrea Elena

Stratan Alexandru, dr. hab., conf.univ.

Managementul competitivităţii sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare RM

4. Griţco Ina

Ţurcanu Petru dr. hab., prof.univ.

Managementul transportului în sectorul agrar din RM (în baza datelor  Zonei de centru)

5. Botezatu Angela

Bîzgu Ion dr. hab., prof.univ.

Managementul turismului rural al Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile

6. Botezatu Diana

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Implementarea strategiilor manageriale de promovare a produselor agricole (în baza întreprinderilor din RM)

7. Coşer Cornel

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Managementul competitivităţii în contextul stimulării potenţialului de export al sectorului agroalimentar în RM

8. Semionova Elena

Cimpoieş Dragoş, dr.hab., conf.univ.

Dezvoltarea   exploataţiilor  agricole familiale din Republica Moldova în contextul integrării europene

9. Sasu Svetlana

Ţurcanu Petru dr. hab., prof.univ.

Impactul managementului proiectelor  în dezvoltarea  spaţiului rural   din Republica Moldova


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda