85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

 

Hot-Line

Direcţiile de cercetare

Direcţiile de cercetare ale colaboratorilor catedrei

Numele, prenumele

Direcţiile de cercetare

1.Litvin Aurelia

Problemele managementului promovării produselor agroalimentare din Republica Moldova

2.Tomiţa Petru

Metodele manageriale în condiţiile economiei concurenţiale

3.Ţurcanu Petru

Stimularea muncii în sectorul agrar a Republicii Moldova

4.Cimpoieş Dragoş

5.Sporirea competitivităţii exploataţiilor agricole din Republica Moldova în contextul DCFTA.

5.Certan Simion

Modalităţi de eficientizare a managementului

Integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

6.Morei Virgiliu

Managementul sporirii eficienţei utilizării forţei de muncă în sectorul agrar al Republicii Moldova

Planificarea şi prognozarea necesarului forţei de muncă în agricultură

7.Zbancă Andrei

Argumentarea investiţiilor în sectorul agricol de valoare înaltă al Republicii Moldova

8.Negritu Ghenadie

Organizarea şi eficienţa economică în sectorul agroalimentar

9.Perju Ion

Aplicarea practicii manageriale europene in exploataţiile agricole din RM

10.Dobrovolschi Ludmila

Managementul afacerilor mici şi mijlocii în sectorul agroalimentar

11.Grinciuc Liliana

Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului horticol din Republica Moldova

12.Deliu Natalia

Modalităţile de susţinere a sectorului agrar al Republicii Moldova

13.Perju Mariana

Dezvoltarea social-economică a spațiului rural al Republicii Moldova în contextul integrării în uniunea europeană

14.Griţco Ina

Managementul transportului în sectorul agrar al Republicii Moldova (în baza datelor zonei de centru)


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda