85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor 2015

Secţia “Marketing şi Logistică”

Preşedinte - stud an III, Cucu Veronica

Vicepreşedinte - masterand. an I, Boaghie Cezara 

Membrii : stud. an II, Vreme Constantin, masterand an.II,  Josan Serghei

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I – Boaghie Cezara, masterandanul I gr.2,raport cu tema: „Dezvoltarea infrastructurii de marketing agricol prerogativă a Politicii Agricole Comune pentru Republica Moldova
  • Locul II–  Belocosov Nicolai, masterandanul I gr.2, raport  cu tema: „Marketingul direct – alternativă de politică de comunicaţie a organizaţiei
  • Locul III–Coşciuc Elena, studentanul I, gr 2, Business şi Administrare  raport cu tema: „Rebranding as the market strategy in the hotel services industry

Menţiuni:  Jomiru Mariana, Josan Serghei, Gangan Eugen, Vreme Constantin, Romanciuc Vladimir, Dobîndă Olga. 

Foto:  Secţia Marketing şi Logistică

Secţia “Achiziţii”

Preşedinte - stud an III,  Lungu Anastasia

Vicepreşedinte - masterand. an I, Rotaru Serghei

Membrii secţiei: stud. an II, Donţu Mihaela ,stud.an II, Culeva Mihaela

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I- Lungu Serghei, student. an III, gr. 4, raportcu tema: „Planificarea achiziţiilor de mărfuri şi materiale în unităţile agricole (în baza datelor SRL“Agroelcor” S.Zorile,r.Orhei)”
  • Locul IIGrigori Mihaela, masterand. an I, gr. 2,  raport cu tema: ” Dezvoltarea achiziţiei internaţionale de materie prima  pentru întreprinderile sectorului zootehnic din Republica Moldova”
  • Locul IIIBarajin Cristina, student. an II, gr. 4,raport cu tema: „Analiza licitaţiilor în Republica Moldova”

Menţiuni:  Culeva Mihaela, Rotaru Serghei, Băbănuţă Elena, Crudu Natalia, Lungu Anastasia, Nemţanu Olga, Suportat Elena.

Foto: Secţia Achiziţii


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda