85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor 2016

Pe data de 23.03.16 a avut loc cea dea 69-a Conferinţă Știinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor, în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, secţia „Finanţe şi bănci”, facultatea de Economie.

La conferinţă au fost planificate și prezentate 40 referate ştiinţifice de către studenţii şi masteranzii la secţiunea „Finanţe şi bănci”. La conferinţa studenţească au fost prezenţi 2 masteranzi de la Universitatea de Stat, de la Academia de Studii Economice - 1 masterand și 1 masterand de la Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova

Toți participanții au primit diplome de mențiune.

S-a decernat:

Secţiunea „Finanţe şi bănci”.

Impactul Acordului de Asociere UE-RM asupra agriculturii moldovenești

Referent – masterand. an. II Loghin Nicolai

Conducător ştiinţific – dr. hab., conf. univ. Mocanu Natalia

Premiul I

Le marché des assurances facultatives de la Republique de Moldova

Referent – stud. an. I Sinchevici Ana

Conducător ştiinţific – lect. univ. Colesnic Mariana

Consultant limbă străină - lect. sup. univ. Hodenco Elena

Premiul II

Banca intermediar financiar în relațiile economice a întreprinderilor

Referent – stud. an. II Balan Veronica

Conducător ştiinţific – lect. univ. Colesnic Mariana

Premiul III


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda