85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Conferinţă Știinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor 2017

La data de 22.03.17, în cadrul catedrei Finanțe și bănci a avut loc cea dea 70-a Conferinţă Știinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor. Conferința îşi propune să sprijine studenţii în demersul acestora de a realiza cercetări teoretice şi empirice de valoare, de a-şi prezenta propriile studii şi realizări, valorificarea capacităţii lor creative şi inovatoare, precum şi facilitarea schimbului de opinii şi idei.

Conferința s-a desfăşurat conform programului, fiind monitorizat de către dna Mocanu Natalia, şef catedră ,,Finanțe și bănci”. Evenimentul a fost onorat de prezenţa conducerii UASM, în persoana prorectorului pentru activitate ştiinţifică, dr. hab., prof. univ. Nicolae Starciuc, decanului facultăţii de Economie, prof. univ. dr. Petru Tomiţa.

La conferinţă au fost planificate și prezentate 43 referate ştiinţifice de către studenţii şi masteranzii la secţiunea „Finanţe şi bănci”.La conferinţa studenţească au fost prezenţi 13 studenți ai Centrului de Excelență Economie și Finanțe, 1 student de la Academia de Studii Economice, 1 student de la Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Toți participanții au primit diplome de mențiune.

Aducem felicitări tuturor participanţilor, totodată menţionăm cele mai reuşite comunicări, premiate cu diplome, după cum urmează:

Secţiunea „Finanţe şi bănci”.

Studiul privind activitatea Call-Centrului în instituțiile bancare din Republica Moldova.

Referent stud. an. III Zgarbur Iuliana

Conducător ştiinţific – lect. univ. Colesnic Mariana

Premiul I

Иностранные инвестициив аграрном секторе Республики Молдова.

Referent – stud. an. II Șavrieva Maria

Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. inter. Beda Oxana

Premiul II

Finanțarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale.

Referent – stud. an. II Vacarciuc Mihaela

Conducător ştiinţific lect. sup. univ. Sîrbu Adrian

Premiul III

De asemenea, au fost menţionate lucrările prezentate de către Maticiuc Minodora, Braguța Maria, Cerevatîi Cristin, Vodî Mariana, Calancea Marina.

Mulţumim tuturor participanţilor, conducătorilor ştiinţifici şi invitaţilor!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda