"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Conferinţă Știinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor 2017

La data de 22.03.17, în cadrul catedrei Finanțe și bănci a avut loc cea dea 70-a Conferinţă Știinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor. Conferința îşi propune să sprijine studenţii în demersul acestora de a realiza cercetări teoretice şi empirice de valoare, de a-şi prezenta propriile studii şi realizări, valorificarea capacităţii lor creative şi inovatoare, precum şi facilitarea schimbului de opinii şi idei.

Conferința s-a desfăşurat conform programului, fiind monitorizat de către dna Mocanu Natalia, şef catedră ,,Finanțe și bănci”. Evenimentul a fost onorat de prezenţa conducerii UASM, în persoana prorectorului pentru activitate ştiinţifică, dr. hab., prof. univ. Nicolae Starciuc, decanului facultăţii de Economie, prof. univ. dr. Petru Tomiţa.

La conferinţă au fost planificate și prezentate 43 referate ştiinţifice de către studenţii şi masteranzii la secţiunea „Finanţe şi bănci”.La conferinţa studenţească au fost prezenţi 13 studenți ai Centrului de Excelență Economie și Finanțe, 1 student de la Academia de Studii Economice, 1 student de la Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Toți participanții au primit diplome de mențiune.

Aducem felicitări tuturor participanţilor, totodată menţionăm cele mai reuşite comunicări, premiate cu diplome, după cum urmează:

Secţiunea „Finanţe şi bănci”.

Studiul privind activitatea Call-Centrului în instituțiile bancare din Republica Moldova.

Referent stud. an. III Zgarbur Iuliana

Conducător ştiinţific – lect. univ. Colesnic Mariana

Premiul I

Иностранные инвестициив аграрном секторе Республики Молдова.

Referent – stud. an. II Șavrieva Maria

Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. inter. Beda Oxana

Premiul II

Finanțarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale.

Referent – stud. an. II Vacarciuc Mihaela

Conducător ştiinţific lect. sup. univ. Sîrbu Adrian

Premiul III

De asemenea, au fost menţionate lucrările prezentate de către Maticiuc Minodora, Braguța Maria, Cerevatîi Cristin, Vodî Mariana, Calancea Marina.

Mulţumim tuturor participanţilor, conducătorilor ştiinţifici şi invitaţilor!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda