85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Date de contact

(Tel., E-mail)

MOCANU NATALIA

doctor habilitat în economie

conferențiar universitar

1. Monedă și credit

2. Finațarea și creditarea agriculturii

3.Politici finaciare și creditarea sectorului agroalimetar

4.Audit financiar al sistemelor de control intern în întreprinderile agroalimentare

5.Finanțele unităților agricole

022 432 585

E-mail

BEȚIVU ALA

doctor în economie

conferenţiar univeristar

1. Fiscalitate internațională

2. Evaluarea întreprinderii

3.Politici fiscale în sectorul agroalimentar

4.Evaluarea pentru raportări financiare îm sectorul agroalimentar

5.Tehnica plăților și finanțării tranzacțiilor internaționale

6.Gestiunea financiară în situaţii de criză

022 432 585

E-mail

POPA DANIELA

doctor în economie

Conferenţiar universitar interimar

1. Planificarea financiară și fiscală

2. Strategii microeconomice fiscale și bugetare

3.Managementul riscurilor și măsurilor performanțelor bancare

4.Instituții financiare internaționale

5.Diagnostic financiar-bancar

022 432 585

E-mail

BEDA OXANA

doctor în economie

Lector superior universitar

1. Finanțele unităților agricole

2.Finanţele întreprinderii agricole

022 432 585

E-mail

MARDARI LILIANA

Lector superior universitar

1. Finanțe publice

2. Finanțe în turism

3.Finanțele întreprinderii agricole

4.Activitate bancară

5.Audit şi control financiar bancar

022 432 585

E-mail

SÎRBU ADRIAN

Lector universitar

1. Buget și trezorerie publică

2.Piaţa capitalului şi piaţa monetară

022 432 585

E-mail

COLESNIC MARIANA

Lector universitar

1. Metode și tehnici fiscale

022 432 585

E-mail

DRAGUȚA SERGHEI

Lector universitar

1. Relații financiar-valutare internaționale

2. Asigurări și reasigurări și protecție socială

022 432 585

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda