"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Date de contact

(Tel., E-mail)

MOCANU NATALIA

doctor habilitat în economie

conferențiar universitar

1. Monedă și credit

2. Finațarea și creditarea agriculturii

3.Politici finaciare și creditarea sectorului agroalimetar

4.Audit financiar al sistemelor de control intern în întreprinderile agroalimentare

5.Finanțele unităților agricole

022 432 585

E-mail

BEȚIVU ALA

doctor în economie

conferenţiar univeristar

1. Fiscalitate internațională

2. Evaluarea întreprinderii

3.Politici fiscale în sectorul agroalimentar

4.Evaluarea pentru raportări financiare îm sectorul agroalimentar

5.Tehnica plăților și finanțării tranzacțiilor internaționale

6.Gestiunea financiară în situaţii de criză

022 432 585

E-mail

POPA DANIELA

doctor în economie

Conferenţiar universitar interimar

1. Planificarea financiară și fiscală

2. Strategii microeconomice fiscale și bugetare

3.Managementul riscurilor și măsurilor performanțelor bancare

4.Instituții financiare internaționale

5.Diagnostic financiar-bancar

022 432 585

E-mail

BEDA OXANA

doctor în economie

Lector superior universitar

1. Finanțele unităților agricole

2.Finanţele întreprinderii agricole

022 432 585

E-mail

MARDARI LILIANA

Lector superior universitar

1. Finanțe publice

2. Finanțe în turism

3.Finanțele întreprinderii agricole

4.Activitate bancară

5.Audit şi control financiar bancar

022 432 585

E-mail

SÎRBU ADRIAN

Lector universitar

1. Buget și trezorerie publică

2.Piaţa capitalului şi piaţa monetară

022 432 585

E-mail

COLESNIC MARIANA

Lector universitar

1. Metode și tehnici fiscale

022 432 585

E-mail

DRAGUȚA SERGHEI

Lector universitar

1. Relații financiar-valutare internaționale

2. Asigurări și reasigurări și protecție socială

022 432 585

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda