85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra Finanţe şi bănci a fost înfiinţată în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anul 2006 în baza reorganizării catedrei Marketing şi finanţe, sub conducerea şefului de catedră doctor habilitat, conferenţiar universitar Natalia Mocanu.

Catedra Finanţe şi bănci este o subdiviziune structurală de bază didactico-ştiinţifică, care asigură realizarea activităţilor de planificare, organizare, ştiinţifico-metodice de instruire în domeniul financiar-bancar.

La catedră activează 9 colaboratori, printre care 1 doctor habilitat în economie, 4 doctori în economie, care predau următoarele cursuri: Monedă şi credit; Finanţe publice; Activitatea bancară; Piaţa capitalului şi piaţa monetară; Asigurări şi reasigurări şi protecţia socială; Investiţii directe; Finanţele unităţilor agricole; Politici financiare ale întreprinderii; Metode şi tehnici fiscale; Buget şi trezorerie publică; Evaluarea întreprinderii; Audit şi control financiar-bancar; Strategii microeconomice fiscale şi bugetare; Finanţarea şi creditarea agriculturii; Politici financiare şi creditarea în sectorul agroalimentar; Gestiunea financiară a situaţiilor de criză a întreprinderii; Evaluarea pentru raportări financiare în sectorul agroalimentar; Planificarea financiară şi fiscală; Sisteme expert financiare în agricultură.

Catedra are ca scop formarea unor specialişti dotaţi şi inteligenţi, purtători de cunoştinţe vaste în domeniul financiar-bancar şi cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe pentru o participare eficientă în domeniul întregului spectru al activităţii financiare: planificării, evidenţei, auditului şi întocmirii raportului financiar privitor la activitatea economico-financiară a unităţilor agricole, managementului finanţării unităţilor agricole şi relaţiilor cu banca şi trezoreria; organizării reglării monetare şi creditare, planificării şi organizării participării unităţilor agricole în activitatea investiţională, de asigurare şi piaţa hârtiilor de valoare; relaţiilor economice internaţionale, etc


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda