"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Catedra Finanţe şi bănci a fost înfiinţată în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anul 2006 în baza reorganizării catedrei Marketing şi finanţe, sub conducerea şefului de catedră doctor habilitat, conferenţiar universitar Natalia Mocanu.

Catedra Finanţe şi bănci este o subdiviziune structurală de bază didactico-ştiinţifică, care asigură realizarea activităţilor de planificare, organizare, ştiinţifico-metodice de instruire în domeniul financiar-bancar.

La catedră activează 9 colaboratori, printre care 1 doctor habilitat în economie, 4 doctori în economie, care predau următoarele cursuri: Monedă şi credit; Finanţe publice; Activitatea bancară; Piaţa capitalului şi piaţa monetară; Asigurări şi reasigurări şi protecţia socială; Investiţii directe; Finanţele unităţilor agricole; Politici financiare ale întreprinderii; Metode şi tehnici fiscale; Buget şi trezorerie publică; Evaluarea întreprinderii; Audit şi control financiar-bancar; Strategii microeconomice fiscale şi bugetare; Finanţarea şi creditarea agriculturii; Politici financiare şi creditarea în sectorul agroalimentar; Gestiunea financiară a situaţiilor de criză a întreprinderii; Evaluarea pentru raportări financiare în sectorul agroalimentar; Planificarea financiară şi fiscală; Sisteme expert financiare în agricultură.

Catedra are ca scop formarea unor specialişti dotaţi şi inteligenţi, purtători de cunoştinţe vaste în domeniul financiar-bancar şi cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe pentru o participare eficientă în domeniul întregului spectru al activităţii financiare: planificării, evidenţei, auditului şi întocmirii raportului financiar privitor la activitatea economico-financiară a unităţilor agricole, managementului finanţării unităţilor agricole şi relaţiilor cu banca şi trezoreria; organizării reglării monetare şi creditare, planificării şi organizării participării unităţilor agricole în activitatea investiţională, de asigurare şi piaţa hârtiilor de valoare; relaţiilor economice internaţionale, etc


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda