85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Semestrul de studii

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Monedă şi credit

364.1 Finanţe şi bănci

III

pdflogo

pdflogo
Monedă şi credit (engleză) 363.1 Business şi administrare V pdflogo  -

Activitate bancară

364.1 Finanţe şi bănci

IV

pdflogo

pdflogo

Finanţe publice

364.1 Finanţe şi bănci

III

pdflogo

pdflogo

Instituţii financiare internaţionale

364.1 Finanţe şi bănci

IV

pdflogo

pdflogo

Finanţele unităţilor agricole

362.1 Marketing şi logistică

IV

pdflogo

pdflogo

363.1 Business şi administrare

IV

pdflogo

pdflogo

363.2 Achiziţii

IV

pdflogo

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

IV

pdflogo

pdflogo

366.1 Economie generală

IV

pdflogo

pdflogo

Finanţele unităţilor agricole (engleză)

 363.1 Business şi administrare

IV 

pdflogo

-
Evaluarea întreprinderii 364.1 Finanţe şi bănci V pdflogo pdflogo

Metode şi tehnici fiscale

364.1 Finanţe şi bănci

V

pdflogo

pdflogo

Finanţe în turism

812.2 Turism

IV

pdflogo

pdflogo
Piata capitalului şi piata monetară 364.1 Finanţe şi bănci V pdflogo pdflogo

Diagnostic financiar-bancar

364.1 Finanţe şi bănci

V

pdflogo

pdflogo

Audit şi control financiar

364.1 Finanţe şi bănci

VI

pdflogo

pdflogo

Relaţii financiar-valutare internaţionale

364.1 Finanţe şi bănci

VI

pdflogo

pdflogo

Finanţele întreprinderilor agricole

361.3 Contabilitate

IV

pdflogo

pdflogo

Asigurări, reasigurări şi protecţie socială

364.1 Finanţe şi bănci

VI

pdflogo

pdflogo

Piaţa capitalului şi piaţa monetară

364.1 Finanţe şi bănci

V

pdflogo

pdflogo

Fiscalitate internaţională

364.1 Finanţe şi bănci

VI

pdflogo

pdflogo
Practica de producție 364.1 Finanţe şi bănci VI  pdflogo pdflogo
Inițiere în finanțe 364.1 Finanţe şi bănci I pdflogo pdflogo

Ciclul II (master)

Audit financiar al sistemelor de control intern

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

III

pdflogo

-

Sisteme expert financiare în agricultură

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

III

pdflogo

-

Politici fiscale în sectorul agroalimentar

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

III

pdflogo

-

Strategii macroeconomice. fiscale şi bugetare

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

I

pdflogo

-

Finanţarea şi creditarea agriculturii

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

I

pdflogo

-

Politici financiare şi creditarea în sectorul agrar

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

II

pdflogo

-

Administrarea afacerilor in secotorul agroalimentar II pdflogo  
Economie si politici de dezvoltare rurala II pdflogo  

Gestiunea financiară a sitemelor de criză

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

II

pdflogo

-

Evaluarea pentru raportări financiare

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

II

pdflogo

-

Planificarea financiară şi fiscală

Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

II

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda