85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Activități extracurricul-are

 • participarea în activitatea departamentului in-coming turismului a tur-operatorului Amadeus Travel & Lufthansa Center la întâlnirea oaspeţilor din corporaţia EPSON (Japonia, Federaţia Rusă)
 • participarea la competiţiile de fotbal a studenţilor anului I Catedrei de turism cu echipe din universităţile, care au catedre înrudite ULIM, ASEM; cu diferite instituţii: MOLDCELL, ANAT.
 • Expoziţie etnografică din fondul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
 • Expoziţie de carte la specialitatea „Turism” din fondurile Bibliotecii ştiinţifice a UASM.
 • Expoziţie de pliante promovatoare a Turismului intern a R.M., elaborate de către studenţii catedrei de Turism, ai Facultăţii de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Prezentarea mini-filmului despre activitatea catedrei de Turism a facultăţii de Economie a UASM.
 • Concert cu participarea interpreţului de muzica uşoară El – Radu(Moldova) ; interpreţi de muzică uşoară a Facultăţii de Arte Frumoase a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • brifing cu studenţii catedrei de Turism a UASM, care au petrecut practica: In Romania, Rusia, Belgia, Franţa.
 • cercetări de marketing, efectuate de către studenţii catedrei de Turism a UASM în cadrul Festivalului vinului pentru necesităţile a Uniunii Oenologilor RM
 • mini-conferinţa ştinţifică „Potenţialul turistic RM şi Republcii Bangladej” cu reprezentanţi din acestea ţări.
 • participarea studenţilor anului I „Turism” la organizarea masei rotunde „Oenoturismul în Republica Moldova: oferta, constrângerile şi pistele de dezvoltare”, C.I.E. MOLDEXPO,;
 • lecţie privind „Comportamentul civilizat în viaţă”,
 • discutarea cu studenţii catedrei de Turism a Codului de etică universitară,
 • vizitarea teatrului „Ginta Latină” şi vizionarea unei piese;
 • participarea studenţilor la masa rotundă în cadrul proiectului de „Elaborare a legii ghizilor în R. Moldova”, catedra de Turism, UASM;
 • vizitarea complexelor turistice rurale Genza Club, Doi Haiduci, Orhieiul Vechi: complexe turistice rurale din Butuceni,
 • vizitarea hotelurilor „Leo Grand @ Convention Centre4 *”, Nobil Boutique Hotel 5* , Codru 4*
 • excursie la Causeni (biserica Adormirii maicii Domnului)– Talmaza (gospodărie vînătorească „Fazanul argintiu”) Gradinita )( (gospodărie vitivinicolă)
 • În aprilie, are loc participarea colectivului catedrei la Expoziţia Internaţională „Tourism- Leisure-Hotels”, petrecută în incinta centrul expoziţional din Chişinău – MOLDEXPO.
 • excursie în „Shato Vartely”- „Casa Fermierului”- Manastirea Curchi
 • excursie la muzeul de Etnografie si Istorie Naturala, Muzeul de Istorie Muzei Zoologic
 • excursie în complexelor turistice rurale „Satul Moldovenesc” şi „Sky Land”
 • excursie în Gradina Botanica, Dendrarium or Chişinău
 • excursie la Valea Iazului, mon. Ţigăneşti
 • întâlnire cu reprezentantul companiei „Projects Abroad” – d-ul Igori Fonari şi 3 studenţi din Canada;
 • întâlnire cu reprezentantul Suediei Mr. Matias Skott
 • întâlnire cu voluntarul Corpului Păcii – d-ul David Sergent şi Robert
 • întâlnire cu voluntarul reprezentantul companiei „Progects abroud” din Australia Mr. Lee Orval.
 • Petrecerea excursiei, condusă de sine stătător de masterandei anului I, Catedrei de Turism a UASM, – Istrati Ana cu elevii Liceului satului Mereni „in direcţia in direcţia mănăstirea Curchi, Hâncu.

Petrecerea excursiei, condusă de sine stătător de masterandei anului I, Catedrei de Turism a UASM, – Istrati Ana cu elevii Liceului satului Mereni „in direcţia Orheiului Vechi.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda