"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

 Catedra a fost înfiinţată în anul 1965. Pe parcursul anilor atribuţiile de şef-catedră au fost executate de următoarele persoane: conferenţiarii universitari I. Perelberg (1965-1972), Ş. Olaru (1973-1985), A. Pşenicenco (1986-1990), A. Malai (1991), profesorul universitar A. Frecăuţeanu (1992-2010 şi 2013-2017), conferenţiarul universitar Veronica Bulgaru (2011-2012) şi conferenţiarul universitar V. Cojocari (din 2017 până în prezent).

Actualmente catedra asigură următoarele cursuri: bazele contabilităţii, contabilitate financiară – 1, contabilitate financiară – 2, contabilitate în comerţ, contabilitate de gestiune, contabilitate bancară, contabilitate în ramurile prelucrătoare, contabilitatea impozitelor, tehnologii informaţionale contabilite, audit financiar, contabilitate în instituţiile publice, contabilitate în asigurări, contabilitate, contabilitate în turism, contabilitate şi gestiune economică, contabilitate financiară aprofundată în sectorul agroalimentar, contabilitate internaţională, contabilitate managerială aprofundată în sectorul agroalimentar, audit financiar integrat în sectorul agroalimentar, cercetări aplicative în contabilitate şi audit în agricultură.

De la momentul fondării la catedră au fost elaborate şi susţinute 9 teze de doctor la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” şi o teză de doctor habilitat la aceeaşi specialitate. Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei s-au materializat în 14 manuale, 6 monografii, 31 de ghiduri şi peste 1100 de alte publicaţii ştiinţifice, metodice şi de popularizare a contabilităţii şi auditului la întreprinderile autohtone.

Membrii catedrei şi-au adus aportul la perfecţionarea contabilităţii în întreprinderile sectorului agroalimentar, optimizarea relaţiilor de arendă în agricultură, identificarea rezervelor interne ale unor entităţi concrete privind eficientizarea utilizării potenţialului de producţie în condiţiile economiei de piaţă.

Sub egida catedrei au demarat numeroase seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi de reciclare a cadrelor contabile din majoritatea întreprinderilor agricole din toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda