85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Bazele contabilităţii

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate financiară - 1

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate financiară - 2

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate de gestiune

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate în comerţ

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Practicum la contabilitate 0411.1 Contabilitate Curriculum Curriculum

Contabilitate bancară

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate în asigurări

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitatea impozitelor

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Tehnologii informaţionale

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Audit financiar

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate în ramurile prelucrătoare

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate în instituţiile publice

0411.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Contabilitate

362.1 Marketing şi logistică

Curriculum

Curriculum

363.1 Business şi administrare

Curriculum

Curriculum

363.2 Achiziţii

Curriculum

Curriculum

364.1 Finanţe şi bănci

Curriculum

Curriculum

366.1 Economie generală

Curriculum

Curriculum

Contabilitate şi gestiune economică

614.1 Zootehnie

Curriculum

Curriculum

618.1 Biotehnologii agricole

Curriculum

Curriculum

Contabilitate în turism

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Ciclul II (master)

Contabilitate financiară aprofundată în sectorul agroalimentar

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

-

Contabilitate managerială aprofundată în sectorul agroalimentar

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

-

Audit financiar integrat în sectorul agroalimentar

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

-

Contabilitate internaţională

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

-

Cercetări aplicative în contabilitate şi audit în agricultură

Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda