85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 2012 prin comasarea catedrelor: „Matematici superioare” şi „Informatică”.

CatedraMatematici superioare” a fost fondată în 1951 cu denumirea „Matematică Superioară şi Mecanică Teoretică”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: profesorul universitar Gh. Svirschi (1951-1986), conferenţiarii universitari A. Babaroşie (1986-1990), V. Platon (1990-2006), P. Moloşnic (2006-2012).

Catedră „Informatică” a fost fondată în 1969 cu denumirea „Tehnică de calcul şi metode economico-matematice”. Pe parcursul anilor în calitate de şefi de catedră au activat: conferenţiarii universitari Valeria Cufudachi (1969-1980), D.Haruţa (1980-1986), D. Todoroi (1986-1992), N. Objelean (1992-2004) şi lectorii superiori Mavra Marcenko (2004-2006), V. Dubineanschi (2006-2012).

În prezent corpul didactic al catedrei include 11 persoane, inclusiv: conferenţiarul universitar P. Moloşnic (actualul şef catedră), conferenţiarul universitar V. Platon, conferenţiarul universitar interimar, Tatiana Platon, lectorii universitari Valentina Vasilachi, I. Safronov Eugenia Burca, A. Danilov, Marcelia Mitriuc, Iu. Danilov, Nadejda Luppol, Victoria Guci, care asigură predarea cursurilor: Matematică superioară I, Matematică superioară II, Matematici aplicate în economie, Matematică şi statistică, Informatică economică, Baze de date, Baze de date şi mijloace de comunicare, Tehnologii informaţionale, Programe informatice în afaceri, Programe informatice în marketing, Programe informatice financiar-bancare, Programe informatice în administrarea afacerilor, Sisteme informaţionale economice, Sisteme informaţionale în marketing, Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor, Modelarea proceselor economice, Modelarea deciziilor financiare, Modelarea deciziilor monetare, Cercetări operaţionale şi Teoria deciziilor.

Catedra i-a parte în realizarea cercetărilor ştiinţifice axate pe următoarele probleme:

  • teoria funcţiilor de variabile complexe;
  • teoria probabilităţilor şi dirijarea proceselor stocastice;
  • problemele de modelare analitică la mişcarea lichidelor;
  • operatori integrali singulari în spaţii cu pondere;
  • elaborarea şi aplicarea locurilor automatizate de lucru a specialiştilor în complexul agroindustrial;
  • modelarea proceselor economice;
  • elaborarea sistemelor de dialog om-calculator.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda