85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Matematici

superioare I

524.2 Electrificarea agriculturii

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

528.1 Mecanizarea agriculturii

583.1 Ingineria mediului

584.3 Evaluarea imobilului

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Matematici

superioare II

524.2 Electrificarea agriculturii

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

528.1 Mecanizarea agriculturii

583.1 Ingineria mediului

584.3 Evaluarea imobilului

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Matematică şi statistică

613.1 Agronomie

615.1 Horticultură

616.1 Silvicultură şi grădini publice

617.1 Viticultură şi vinificaţie

612.1 Protecţia plantelor

641.1 Medicină veterinară

614.1 Zootehnie

618.1 Biotehnologii agricole

812.2 Turism

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

 Matematica

366.1 Economie generală

363.1 Business şi administrare

362.1 Marketing şi logistică

364.1 Finanţe şi bănci

363.2 Achiziţii

361.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Matematici aplicate în economie

366.1 Economie generală

363.1 Business şi administrare

362.1 Marketing şi logistică

364.1 Finanţe şi bănci

363.2 Achiziţii

361.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Informatica

366.1 Economie generală

363.1 Business şi administrare

362.1 Marketing şi logistică

364.1 Finanţe şi bănci

361.3 Contabilitate

363.2 Achiziţii

424.1 Ecologie

613.1 Agronomie

812.2 Turism

615.1 Horticultură

616.1 Silvicultură şi grădini publice

617.1 Viticultură şi vinificaţie

612.1 Protecţia plantelor

614.1 Zootehnie

618.1 Biotehnologii agricole

584.3 Evaluarea imobilului

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

641.1 Medicină veterinară

524.2 Electrificarea agriculturii

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

528.1 Mecanizarea agriculturii

583.1 Ingineria mediului

381.1 Drept

619.1 – Siguranța produselor agroalimentare

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Baze de date

366.1 Economie generală

363.1 Business şi administrare

362.1 Marketing şi logistică

364.1 Finanţe şi bănci

363.2 Achiziţii

361.1 Contabilitate

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Modelarea proceselor economice în agricultură

366.1 Economie generală

362.1 Marketing şi logistică

                          

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Modelarea deciziilor financiar-monetare

364.1 Finanţe şi bănci

Curriculum

Curriculum

Sisteme informaţionale economice

366.1 Economie generală

364.1 Finanţe şi bănci

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Sisteme informaţionale în marketing

362.1 Marketing şi logistică

Curriculum

Curriculum

Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor

363.1 Business şi administrare

Curriculum

Curriculum

Sisteme informaţionale în afaceri

363.2 Achiziţii

Curriculum

Curriculum

Programe informatice financiar bancare 364.1 Finanţe şi bănci Curriculum Curriculum

Ciclul II (master)

Teoria deciziilor

36. Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Curriculum

Cercetări operaţionale în Economie Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar Curriculum


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda