85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Mesajul decanului

P. Tomiţa, decan interimar

Dacă iubiţi ţara, glia, pământul, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, dacă doriţi să pătrundeţi în tainele teoriei şi practicii activităţilor economice şi serviciilor publice, dacă doriţi să iniţiaţi o afacere proprie în spaţiul rural al ţării, să participaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi turismului rural, să fiţi înarmaţi cu un  bogat arsenal intelectual întru a combate sărăcia şi şomajul din satele şi orăşelele R. Moldova, să utilizaţi eficient resursele umane şi naturale ale ţării, atunci cu siguranţă, trebuie să deveniţi student al Facultăţii  Economie.

Facultatea  Economie este parte componentă importantă a celei mai  prestigioase instituţii de învăţământ agronomic din R. Moldova – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este o facultate deja cu tradiţii de 53 ani de activitate. Obiectivul facultăţii este pregătirea de specialişti cu cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul ştiinţelor economice, serviciilor publice, cât şi din domeniul tehnologiilor agricole. În acest fel, se consideră că absolvenţii îşi pot găsi cu mai multă uşurinţă un loc de muncă nu numai direct în sectorul agroalimentar, iniţiind propriile afaceri, dar şi în domeniile de cercetare ştiinţifică, învăţământ, administraţie, activitate bancară, marketing, contabilitate, achiziţii, servicii hoteliere,turism şi agrement, şi alte domenii.

Absolvind Facultatea Economie, veţi stăpâni un limbaj economic, care cuprinde diverse domenii ale vieţii economice şi sociale, veţi dispune de avantaje competitive pe piaţa muncii.

Cu o deosebită plăcere vreau să menţionez că în toţi anii de activitate a Facultăţii Economie, de la 01.09.1965 şi pînă în prezent, facultatea a evoluat ascendent, devenind principala şi, pentru moment, unica facultate ce pregăteşte economişti în domeniul sectorului agrar şi turismului rural.

Sunt convins că prin dezvoltarea învăţământului economic agrar şi ştiinţei economice în sectorul agroalimentar, şi a spaţiului rural în ansamblu, se va putea promova interesul naţional în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, utilizării raţionale a resurselor naturale şi a forţei de muncă din spaţiul rural.

Ştiinţa economică şi pregătirea economiştilor în sectorul agroalimentar şi a specialiştilor în domeniul serviciilor hoteliere, turismului şi agrementului trebuie privite ca pârghii principale ale schimbării vieţii la sate, apropierii condiţiilor de viaţă din spaţiul rural cu cele din spaţiul urban.

Realizarea unei educaţii profesionale la nivelul european este direcţia strategică a activităţii colectivului profesoral didactic al Facultăţii  Economie, care numără circa 90 persoane, inclusiv 8 doctori habilitaţi în economie, profesori universitari, 44 conferenţiari universitari, doctori în ştiinţe.

 

Veniţi la noi şi veţi avea un viitor luminos garantat!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda