85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric

 Despre necesitatea deschiderii unor specialităţi în domeniul economiei agrare se discuta, în organele superioare de conducere ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), încă la mijlocul anilor cincizeci ai secolului trecut. Există unele documente care confirmă că în anul 1954 se preconiza ca în cadrul Institutului Agricol M.V. Frunze din Chişinău (actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova) să fie deschise unele specialităţi în domeniul economiei agrare. Însă abia în 1961 pe lângă facultatea de Agronomie a Institutului Agricol a fost deschisă specialitatea „Economie şi organizarea agriculturii” cu un număr de 52 de studenţi, iar în anul 1964 în cadrul aceleiaşi facultăţii de agronomie au fost admişi la studii şi primii 48 de studenţi la specialitatea „Evidenţa contabilă în agricultură”(ord. 923 din 25.08.1964 şi ord. 942 din 28.08.1964).

În baza deciziei Consiliului de Miniştri al RSSM nr: 460-P din 23.05.1964 prin ordinul nr. 1030 din 18 septembrie 1964 al Ministerului Învăţământului al RSSM de la Universitatea de Stat din Chişinău au fost transferaţi la Institutul Agricol 70 de studenţi ai anilor II -IV, ai specialităţii „Evidenţa contabilă în agricultură”, inclusiv - 45 studenţi la anul II, 16 studenţi - la anul III, 9 studenţi la anul IV. Studenţii anului III-IV s-au adresat conducerii RSSM să fie lăsaţi să-şi continuie studiile la Universitatea de Stat. Solicitarea lor a fost acceptată. Aceste momente au servit ca bază, ca, prin ordinul nr. 116 al Ministerului Învăţămîntului al RSSM, la 1 septembrie 1965 să fie deschisă facultatea de Economie.

Din anul 1965 şi pînă în anul 1993 facultatea de Economie a pregătit specialişti numai la două specialităţi: „Economie şi organizarea agriculturii” şi „Evidenţa contabilă în agricultură”.

Specialitatea „Economie şi organizarea agriculturii” pe parcursul anilor a avut mai multe modificări în denumire, aşa ca „Economie şi gestiune în ramurile complexului agroindustrial (1988-1991); „Economie” cu specializarea economia agrară în anii de studii 1992-1999; „Economie şi management” în anii de studii 1999-2000 şi 2000-2001; „Economie generală” din anul de studii 2001-2002. Necătînd la aceste modificări în denumirea specialităţii pregătirea specialiştilor a fost orientată în domeniul economiei agrare, iar în ultimii ani şi în domeniul sectorului agroalimentar. Din anul 1966 şi până în anul 1975 absolvenţilor specialităţii „Economie şi organizarea agriculturii” li s-a conferit calificarea de agronom-economist, iar din anul 1976 şi până în anul de studii 1998-1999 - calificarea de economist organizator al producţiei agricole. După această perioadă, în conformitate cu reformele în sistemul de învăţământ, absolvenţilor li s-a acordat titlul în domeniul ştiinţelor economice la specialitatea respectivă.

Specialitatea „Evidenţa contabilă în agricultură” a avut această denumire până în anul 1983. În perioada anilor 1984-1987 specialitatea a avut denumirea de „Evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice în agricultură; în anii 1988 – 1991 - „Evidenţă contabilă, controlul şi analiza activităţii economice”; în anii 1992-1994- Contabilitate şi control în agricultură; din 1995 – „Contabilitate şi audit”, care la rândul ei în anul de studii 2004-2005 a fost redenumită în „Contabilitate”.

În baza specialităţii „Contabilitate” a facultăţii de Economie în anul de studii 2004-2005 a fost fondată facultatea de Contabilitate. Prin hotărârea Senatului Universităţii din 29.04.2016 (process-verbal nr.6), în scopul optimizării proceselor didactice şi eficientizării utilizării resurselor financiare, facultăţile de Economie şi Contabilitate au fost comasate sub denumirea de Facultatea de Economie.

În anul 1993 în cadrul facultăţii s-a deschis specialitatea „Management”; care în anii de studii 1999-2000 şi 2000-2001 a fost denumită „Managementul firmei”. În anii de studii 2001-2004 a revenit la denumirea de „Management”, iar începând cu anul de studii 2005-2006 şi până în prezent poartă denumirea de „Business şi administrare”.

În anul 1995 s-a deschis specialitatea “Marketing “, care din anul de studii 2005-2006 şi pînă în prezent poartă denumirea de „Marketing şi logistică”.

În anul 1997 s-a deschis specialitatea „Relaţii economice internaţionale”. Admiterea la această specialitate a avut loc în anii de studii 1997-1998, 1998-1999, 2004-2005, iar din anul de studii 2005-2006 specialitatea a fost redenumită în „Economie mondială şi relaţii economice internaţionale”. Admitere la această specialitate a avut loc în perioada anilor de studii 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 şi 2008-2009.

În anul de studii 1999-2000 a fost deschisă specialitatea „Finanţe şi contabilitatea firmei” fiind sistată admiterea la specialitatea „Contabilitate şi audit”, care a fost restabilită în anul de studii 2000-2001. Sub această denumire specialitatea a avut admitere în anii de studii 1999-2000 şi 2000-2001, iar din anul de studii 2001-2002 a fost redenumită în specialitatea „Finanţe”, care la rândul ei din anul de studii 2005-2006 şi până în prezent poartă denumirea de „Finanţe şi bănci”.

În anul de studii 2004-2005 a fost deschisă specialitatea „Achiziţii”, care şi până în prezent poartă această denumire.

În anul de studii 2006- 2007 în cadrul facultăţii de Economie de la facultatea de Agronomie a fost transferată specialitatea „Turism”. Chiar dacă specialitatea „Turism” a fost deschisă în cadrul facultăţii de agronomie în anul de studii 2003-2004, prima promoţie a avut loc în anul de studii 2007-2008 în cadrul facultăţii de Economie. Încerând cu anul de studii 2017-2018 specialitatea a fost redenumită în –Servicii hoteliere, tirism ţi agrement.

În cei 53 de ani de activitate facultatea de Economie a pregătit 14337 specialişti, inclusiv 14065 de specialişti în domeniul economiei agrare şi 272 de specialişti în domeniul serviciilor publice – turismului rural.

La specialitatea „Economie”, cu modificările denumirii reflectate mai sus, au absolvit 4056 studenţi; Evidenţă contabilă (contabilitate) - 6617 studenţi, inclusiv 2506 au absolvit facultatea de Contabilitate; Management-1177 studenţi; Marketing -563 studenţi; Relaţii economice internaţionale - 313 studenţi; Finanţe -1190 studenţi; Achiziţii -149 studenţi şi Turism – 272 studenţi.

Ne mândrim cu absolvenţii facultăţii care au activat sau activează în calitate de deputaţi ai parlamentului Republicii Moldova: Tudor Macrinici, Petru Bodorin, Constantin Culea, Vasile Gudima, Ion Lapaci, Ilie Mocanu, Gavril Frangu cărora la 28 decembrie 2012 li s-a conferit „Ordinul Republicii” în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent şi democratic; Dumitru Cernei, Alexandru Muravschi. Dumitru Prijmireanu, Ilie Ilaşcu, Igor Dodon. Ilie Ilaşcu a fost şi Senator în Parlamentul României.

Absolvenţii facultăţii au activat şi activează şi în alte funcţii de importanţă majoră pentru stat şi economia naţională, şi anume: Alexandru Muravschi - Ministru Economiei şi Comerţului; Igor Dodon –Viceprim -ministru, Ministru Economiei, actualmente Preşedinte al Republicii Moldova; Vice-miniştrii Agriculturii şi Industriei Alimentare Tudor Iasinschii, Ion Perju, Ion Sula; vice-ministru Finanţelor – Viorel Dandara; Directorul Biroului Vamal al Republicii Moldova – Viorel Melnic; prefecţi de judeţe şi preşedinţi de raioane – Eugeniu Pisov, Tudor Iasinschii, Dumitru Simon, Ion Movila, Valeriu Ciorici, Eleonora Graur; preşedinte a BC „Moldova-Agroindbank” SA – Serghei Cebotari; directorul SA „Barza Albă” mun. Bălţi – Leonid Babii; coordonatori ai proiectelor agricole din partea Guvernului R. Moldova la Banca Mondială – Igor Goraşov şi Liviu Gumovschi; vicepreşedinte al Departamentului de Statistică al R. Moldova – Oleg Cara; specialist în domeniul economiei şi finanţelor în Ministerul de Economie al Canadei – Sclear Alexei; şeful secţiei de urmărire a plăţilor a Inspectoratului Fiscal Principal or. Chişinău – Anatolie Vengher; director al Institutului Naţional de Cercetări în  Economie al AŞM – Alexandru Stratan; organele de control ale statului - Iurie Ciorbă, Victor Coadă, Alexandru Luncari, Arcadie Rotaru şi mulţi alţii, nemaivorbind de sutele şi miile de absolvenţi ce ocupă funcţii principale economice în diferite tipuri de întreprinderi, la băncile comerciale, primari de comune etc.

Peste 50 de absolvenţi ai facultăţii au susţinut tezele de doctor în ştiinţă, iar peste 10 absolvenţi au susţinut şi tezele de doctor habilitat în economie, - printre ei Timofti Elena, Cimpoieş Dragoş,  Babii Leonid, Proca Nina, Cerven Ivan, Stratan Alexandru, Mocanu Natalia ,  Litvin Aurelia, Frecăuţeanu Alexandru etc.

Mândria facultăţii de Economie sunt toţi absolvenţii care prin munca lor zi de zi, indiferent în ce funcţii activează, contribuie la dezvoltarea economiei naţionale şi la consolidarea statului - Republica Moldova.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda