"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Consiliul facultăţii

COMPONENŢA CONSILIULUI FACULTĂŢII DE ECONOMIE

 1. Tomiţa Petru, decan, dr., prof. univ., preşedinte al Consiliului;
 2. Cozari Ana, şef catedră „Limbi moderne”, dr., conf. univ., secretar;
 3. Dobrovolschi Ludmila, prodecan, lect. univ., catedra “Business şi  administrare” ;
 4. Mardari Liliana, prodecan, lect. univ. catedra „Finanţe şi bănci”;
 5. Litvin Aurelia, şef catedră „Business şi administrare, dr. hab., prof. univ. inter.;
 6. Gangan Svetlana, şef catedră „Marketing şi achiziţii”, dr., conf. univ.;
 7. Sârbu Olga, şef catedră „Economie  generală”, dr., conf. univ.;
 8. Mocanu Natalia, şef catedră „Finanţe, bănci ;i asigurări”, dr. hab, conf. univ.;
 9. Frecăuţeanu Alexandru,  dr.hab., prof. univ. catedra Contabilitate;
 10. Movileanu Veronica, dr., conf.univ., catedra „Marketing şi achiziţii”
 11. Moloşnic Petru, şef catedră „Matematică şi informatică”, dr., conf. univ.;
 12. Cimpoieş Dragoş, dr.hab., prof.univ., catedra „Business şi administrare”;
 13. Morei Virgiliu, dr., conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 14. Cojocaru Vadim,  şef catedră ” Contabilitate”, dr., conf.univ,;
 15. Baltag Grigore, dr. conf. univ., catedra „Economie generală”;
 16. Moroi Elena, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 17. Bujor Tatiana, dr., conf. univ., catedra Economie generală
 18. Chişlaru Angela, dr., conf.univ., catedra Economie generală
 19. Racu Anatolie, dr.conf. univ., catedra „Business şi administrare”;
 20. Danilov Iurie, lect.univ., catedra „Matematică şi informatică”;
 21. Puţuntean Nina, lect. sup. univ., catedra „Limbi moderne”;
 22. Hariton Oxana, lect. super. univ., catedra „Limbi moderne”;
 23. Grigoraş Maria, dr., conf.univ., catedra „Ştiinţe socio-umane”;
 24. Petraşcu Svetlana, doctorandă, catedra „Business şi administrare”;
 25. Caluţcaia Nelea, masterandă, anul 2, specializarea „Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar”;    
 26. Rusu Iana, studentă, anul III, specialitatea „Economie generală”;
 27. Borş Maria, studentă, anul III, specalitatea „Achiziţii”;
 28. Sinchevici Ana, studentă, anul III, specialitatea „Finanţe şi bănci”;
 29. Doni Vasile, student, anul II, specialitatea „Turism”;
 30. Gumenco Eugenia, studentă, anul III, specialitatea „Contabilitate”.

Planul de activitate a consiliului facultăţii de economie (pdf)

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda