"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

BALTAG Grigore

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Analiza gestionară în unitățile agricole

2. Politici economico-financiare

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

TIMOFTE Elena

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1. Statistica

2. Metode avansate de statistică în cercetări economice

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

PRISĂCARU Veronica

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Bazele analizei economice

2. Economia întreprinderii

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

CHIŞLARU Angela

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Econometria

2. Statistica

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

NICOLAESCU Ana

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Analiza economico-financiară a unităților agricole

2. Analiza rapoartelor financiare

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

IGNAT Vitalie

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Economia agrară

2. Economia sectorului agroindustrial

3. Economia întreprinderii

4. Analiza economico-financiară a investițiilor

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail

NAZAR Nadejda

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Economia aplicativă

2. Economia transportului

3. Economia sectorului agroindustrial

4. Analiza economico-financiară

Lista publicațiilor științifice

022 212 808

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda