85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Gr. Baltag, şeful catedrei

A fost înfiinţată în 1965. Pe parcursul anilor în fruntea catedrei s-au aflat: conferenţiarii universitari P. Macarenko (1965-1977), M. Osmotescu (1977-1983), M. Caraman (1983-1988), profesorii universitari Nadejda Grec (1988-1990), V. Mogoreanu (1990-2001), conferenţiari universitari Elena Timofti (2001-2006), V. Tarantai (2006-2009). Din anul 2009 catedra este condusă de conferenţiarul universitar G. Baltag.

La etapa actuală catedra asigură cursurile: Economie agrară, Economia întreprinderii, Statistică, Bazele analizei economice, Analiza economico–financiară a unităţilor agricole, Econometrie, Economie aplicativă, , economia transportului ș.a. Catedra este responsabilă de disciplina Economia sectorului agroalimetar și Economia agrară pentru specialitățile tehnologice.

De la momentul fondării catedra a pregătit 51 doctori în ştiinţe şi 6 doctori habilitaţi. Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii catedrei, s-au materializat în 20 monografii, 5 manuale şi peste 1500 lucrări ştiinţifice.

Colaboratorii catedrei și-au adus aportul la elaborarea recomandărilor de organizare a procesului de producție în condițiile economiei de piață, identificarea formelor și mecanismelor de eficientizare a activităților agricole în zona rurală.

În perioada 2012-2013 la catedră se desfășoară Proiectul de Stat cu tema: „Determinarea mărimilor de influență a factorilor asupra modificării eficienții creșterii suinilor pentru carne în condițiile de liberalizare a pieții interne" din cadrul Programului de Stat al AȘM.

Preocupările de cercetare științifică a membrilor catedrei se sistematizează în cadrul direcției de cercetare – Eficiența utilizării resurselor economice din spațiul rural. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda