85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Interviu cu Cornelia LUNGU - absolventă la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie promoţia 2009, master – 2010

Lungu C.

Cornelia LUNGU - absolventa la specialitatea 617.1 Viticultura si vinificatie promotia 2009, master – 2010

- inginer tehnolog la SA Dionysos Mereni,

- doctorandă catedra Viticultură şi vinificaţie.

 

Întrebare: În ce perioadă aţă făcut studiile la UASM?

 Răspuns: Din 2005 până în prezent… 2005-2009 ciclul I licenţă, 2009-2010 ciclul II master, iar din 2012 – la doctorat…

 

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la UASM?

 Răspuns: NU

 

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: NU

 

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul aţi alege specialitatea Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: DA

 

Întrebare: De ce?

 Răspuns: Deoarece întotdeauna doream să ştiu detalii despre ceea ce se află într-un pahar cu vin,  înafară de ceea ce ne oferă examinarea vizuală, olfactivă şi gustativă. Este o specialitate foarte interesantă, vastă, cu mii de secrete şi curiozităţi etc.

 

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

 Răspuns: Dacă aş putea întoarce timpul....... J cred ca aş fi eu mai atentă la poveţele şi sfaturile profesorilor, deoarece corpul didactic a UASM sa implicat la maxim posibil pentru a ne forma ca specialişti.

 

Întrebare: Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

 Răspuns: Sinceră să fiu,  mereu îmi amintesc doar lucruri frumoase când zbor cu gândul la UASM, campusul universitar amplasat departe de gălăgia oraşului, facultăţile bine amenajate, departamentele unde întâlneşti mereu persoane gata să-ţi ofere sfaturile şi ajutorul necesar chiar şi după absolvirea facultăţii etc.

 

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor studenţi la specialitatea Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: Precum asimilează butucul viţei de vie căldura de la soare, pentru a obţine struguri dulci şi intens coloraţi, să asimileze şi ei la maxim posibil informaţia de la profesori pentru a ajunge specialişti buni şi renumiţi.

 

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenţi la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: Să nu uite că Republica Moldova este o ţară agrară şi economia ei poate spori prin exportarea produselor agroalimentare. Iar strugurii şi vinul fac parte din punctele forte ale ţării, care indiferent de presiunile venite din exterior vor străbate acest drum şi vor duce în continuare faima ţării şi a celor ce contribuie direct la producerea lor.

 

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: Oferirea posibilităţii de a efectua unele lecţii practici şi de laborator în incinta S.A Dionysos-Mereni.

 

Întrebare: În viziunea D-voastre care este filosofia specialităţii Viticultură şi vinificaţie?

 Răspuns: Vinul este un produs viu, deoarece în el depune sufletul vinificatorului cu profunde cunoştinţe în viticultură!!!! Iar aceste doua cuvinte, nu merită a fi despărţite niciodată.

 

Vă mulţumim pentru sinceritate.

 

A intervievat Moiseenco Felicia şi Serbina Natalia, specialitatea Viticultură şi vinificaţie

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda