85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Interviu cu JOMIRU Daniel- absolvent la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie promoția 2011, master – 2013

JomiRu Daniel

Jomir Dan- absolvent la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie promoția 2011, master – 2013,

- manager-agronom la S.R.L Elvitis-com,

Întrebare: În ce perioadă aţi făcut studiile la UASM?

Răspuns: În perioada anilor 2007-2013, inclusiv masteratul.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la UASM?

Răspuns: Nu, niciodată.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Nu. Regret doar că aşa de repede au trecut anii destinaţi pentru pregatirea ca specialist.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul aţi alege specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Da, desigur.

Întrebare: De ce?

Răspuns: Fiindcă de la început am ales ceea ce mi-a fost mai aproape de suflet.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

Răspuns: Aş petrece cât mai mult timp în pereţii bibliotecelor.

Eu cred că aş modifica pe cât este posibil volumul de ore, care să fie la nivel de 60-65% - viticultură, iar 35-40% vinificaţie.

Întrebare: Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

Răspuns: Aici am învăţat să-mi organizez timpul şi să fiu responsabil, amintirea plăcută fiind însuşi procesul dobîndirei acestor calităţi.

Au trecut câțiva ani de când am înțeles că Viticultura şi vinificaţia mi-au schimbat viaţa şi ideile de viaţă, dar cred că la momentul actual cel mai important ce mi-a rămas în memorie este stilul de educației a tinerilor exprimat de către colectivul de cadre didactice de la catedra Viticultură şi vinificaţie.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor studenţi la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Să-şi mobilizeze toate forţele şi să folosească puterile pentru a învăţa cît mai multe.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenţi la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Să nu rămână doar potenţiali studenţi la UASM, ci să devină studenţi la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie.

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor la specialitatea 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Activând în producţie aş putea face rost de unele exponate din domeniul viticol.

Întrebare: În viziunea D-voastre care este filosofia specialităţii 617.1 Viticultură şi vinificaţie?

Răspuns: Viticultura este baza, iar strugurii şi vinul sunt rezultatul. Vinificația cred că este ceea ce ţine de datoria de cunoaștere a fiecărui Moldovean, pe când viticultura este o artă care nu are limite de finiş în studiere.

Răspunzând la interviul D-voastre mi-am răscolit cele mai plăcute amintiri din viaţă, astea fac parte din studenţie.

Vă mulţumim pentru sinceritate.

A intervievat Gheorghe Nicolaescu, şef catedra Viticultură şi vinificaţie, conf. univ., dr.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda