85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Pomicultura specială

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultura generală

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Bazele biologice ale pomiculturii

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultură

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

617.1 Viticultură şi vinificaţia

pdflogo

 

613.1 Agronomia

pdflogo

 

Tehnologii în horticultură

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

363.1 Business şi administrarea

pdflogo

 

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1.Finanţe şi bănci

pdflogo

 

366.1 Economie generală

pdflogo

 

Ciclul II (master)

Bazele biologice şi metode ale înmulţirii plantelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologia producerii materialului săditor pomicol.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole şi silvice.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologii performante în pomicultură.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Practica de specialitate-Pomicultura.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele biologice ale managmentului ecosistemelor horticole.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele biologice ale înmulţirii plantelor.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemului horticol.

Ştiinţe agricole

 

 

Horticultură ecologică (pomicolă)

Ştiinţe agricole

 

 

Managmentul producerii materialului săditor horticol (pomicol).

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole pe teren deschis

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole (pomicole) pe teren protejat.

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme informatice şi managmentul proiectelor.

Ştiinţe agricole

 

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda