85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de

contact

(tel.,

E-mail)

Nichita

Croitoru

Doctor în agricultură

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Entomologia generală
 2. Entomologia agricolă
 3. Sistematica şi clasificarea insectelor
 4. Protecţia plantelor
 5. Entomologie fitopatologie forestieră

Ciclul II – master

 1. Metodologia şi etica cercetărilor în protecţia plantelor.
 2. Tehnologii de cultivare a entomofagilor şi entomopatogenilor.
 3. Morfologia şi biologia insectelor.
 4. Metode biologice de protecţie a plantelor
 5. Protecţia integrată a culturilor horticole.
 6. Sisteme de protecţie integrată a plantelor.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Nicolae

Pamujac

Doctor habilitat în agricultură

Profesor universitar

Ciclul I – licență

 1. Protecţia chimică a plantelor.
 2. Protecţia integrată a plantelor.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Sergiu

Bădărău

Doctor în biologie

Conferenţiar  universitar

Ciclul I – licență

 1. Fitopatologia generală
 2. Fitopatologia agricolă
 3. Entomologie fitopatologia forestieră
 4. Protecţia plantelor

Ciclul II – master

 1. Bazele patologiei vegetale
 2. Microflora patogenă a culturilor agricole.
 3. Sisteme de protecţie integrată a plantelor.
 4. Patologia vegetală.
 5. Protecţia integrată a culturilor horticole.
 6. Fitomicologie.
 7. Imunitatea plantelor la boli.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Alexei

Bivol

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

  Fitopatologia agricolă.

 1. Microbiologia fitopatogenilor.
 2. Protecţia integrată.
 3. Fitopatologie.

Ciclul II – master

 1. Protecţia integrată a plantelor etero-oleaginoase, ornamentale şi din teren protejat.
 2. Protecţia integrată a culturilor de câmp.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Sergiu

Panuţa

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

interimar

Ciclul I – licență

 1. Zoologia agricolă.
 2. Entomologia agricolă.
 3. Entomologie forestiera
 4. Carantina  plantelor.
 5. Acarologie şi helmintologie.

Ciclul II – master

 1. Protecţia integrată a plantelor etero-oleaginoase, ornamentale şi din teren protejat.
 2. Legislaţia fitosanitară si ecotoxicologie.
 3. Sisteme de protecţie integrată a plantelor.
 4. Protecţia integrată a culturilor de câmp.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Asea

Timuş

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Entomologia agricolă
 2. Protecţia biologică.
 3. Prognoză  şi avertizare.

Ciclul II – master

 1. Tehnologii performante în protecţia plantelor. 
 2. Biodiversitatea agroecosistemelor şi protecţia ei.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Vasile Gorgos

Doctor în chimie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Chimie generală
 2. Chimie.
 3. Biochimia.

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Elena  Guţu

Doctor în chimie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licență

 1. Chimie generală
 2. Biochimie.
 E-mail

Adresa: Catedra Protecţia plantelor, str. Mirceşti 44, MD-2049, mun. Chişinău, Republica Moldova.

 tel.: 0-22-43-25-82 / 0-22-43-21-66

 Fax: 0-22-31-22-76

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda