85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Înfiinţarea catedrei Protecţia plantelor este strâns legată de istoria dezvoltării învăţământului agricol superior din Moldova deoarece în cadrul secţiei de Ştiinţe agricole care a stat la baza fondării Universităţii Agrare de Stat din Moldova, a fost şi catedra de Zoologie agricolă (aplicată), entomologie şi piscicultura; condusă de profesorul universitar C. Moţoc. În anul 1940, odată cu înfiinţarea Institutului Agricol din Chişinău, a fost înfiinţată şi catedra Protecţia plantelor,condusă de A. Ruşinski.

În anul 1944 profesorul universitar D. Verderevski organizează catedra de Entomologie şi Fitopatologie, pe care a condus-o până în anul 1949. La iniţiativa şi cu participarea activă a profesorului D. Verderevski în martie 1945 Guvernul Republicii Moldova a luat hotărârea de a organiza în cadrul Institutului Agricol din Chişinău Staţiunea de cercetări ştiinţifice în domeniul protecţiei plantelor cu trei laboratoare: entomologie (şef V. Taliţki), fitopatologie (D. Verderevski), toxicologie (J. Haham), care în anul 1946 a trecut în subordonarea AŞM.

În anul 1949 catedra a primit din nou denumirea de "Protecţia plantelor" care până în anul 1951 a fost condusă de profesorul Ia. Prinţ.

În anul 1952 şeful catedrei Protecţia plantelor devine din nou profesorul D. Verderevski, pe care a condus-o timp de 22 ani. În anul 1974 catedra Protecţia plantelor a fost divizată în două catedre: catedra de Fitopatologie şi catedra de Entomologie.

Catedrei de Fitopatologie a fost condusă de conferenţiarii: Antonina Stanko (1974-1981), Neli Zastencik (1982), P. Apruda (1983-1986),  prof. universitar N. Okopnîi (1986 – 1997), conferenţiarul S. Bădărău (1997-2007).

Catedrei de Entomologie a fost condusă de conferenţiarii: Valentina Antonov (1974-1984), Ana Rebeza (1984-1986), profesorul universitar V. Gulii (1986-1992), conferenţiarii universitari: M. Busuioc (1992-2003, N. Croitoru (2003-2007) În anul 2007 catedra de Entomologie şi catedra de Fitopatologie au fost comasate, în baza cărora a fost formată actuala catedră Protecţia plantelor în fruntea cărei a fost ales conf. universitar N. Croitoru. La începutul anului 2012 (6 februarie) în componenţa catedrei Protecţia plantelor au fost incluse şi disciplinele de chimie.

Pe parcursul anilor profesorii catedrei au participat activ la organizarea serviciului de protecţie a plantelor în RM, au pregătit peste 2500 specialişti în domeniul protecţiei plantelor. La catedră au fost susţinute 23 teze de master, 50 de teze de doctor, inclusiv 6 de habilitat.

Actualmente colectivul catedrei în colaborare cu Institutele academice şi Centrul de Stat pentru Testare şi Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar activează în domeniul perfecţionării şi elaborării a noi elemente a sistemului de protecţie integrată a plantelor.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda