"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ciclul I (licenţă)
Zoologia agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
Microbiologia fitopatogenilor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
Chimie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
615.1 Horticultură pdflogo
616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo
617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo
613.1 Agronomie pdflogo
424.1 Ecologie pdflogo
614.1 Zootehnie şi biotehnologii pdflogo
618.1Biotehnologii agricole pdflogo
583.1 Ingineria mediului pdflogo
641.1 Medicină veterinară pdflogo  
Biochimie 613.1 Agronomie pdflogo  
424.1 Ecologie pdflogo  
612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
615.1 Horticultură pdflogo  
616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo  
617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo  
Entomologie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Fitopatologie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Sistematica şi clasificarea insectelor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Entomologie 615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Fitopatologie 615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Protecţia plantelor 617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo  
Entomologie şi fitopatologie forestieră 616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo  
Entomologie agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Fitopatologia agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Protecţia chimică 612.1 Protecţia plantelor  
Protecţia integrată 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Fitopatologie şi Entomologie forestieră 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Protecţia biologică 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Carantina plantelor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Prognoza şi avertizarea 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Acaralogie şi fitohelmintologie 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Ciclul II (Master)
Metodologia şi etica cercetării în protecţia plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Bazele patologiei vegetale Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Tehnologii de cultivare a entomofagilor şi entomopatogenilor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Legislaţia fitosanitară Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Tehnologii performante în protecţia plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Microflora patogenă a culturilor agricole Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Sisteme de protecţie integrată a plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Protecţia integrată a plantelor etero-oleaginoase, ornamentale şi din teren protejat Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Biodiversitatea agroecosistemelor şi protecţia ei Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Morfologia şi biologia insectelor Protecţia integrată a plantelor  
Patologia vegetală Protecţia integrată a plantelor  
Metodologia şi etica cercetării în protecţia plantelor Protecţia integrată a plantelor  
Metode biologice în protecţia plantelor Protecţia integrată a plantelor  
Protecţia integrată a culturilor de câmp Protecţia integrată a plantelor  
Protecţia integrată a culturilor horticole Protecţia integrată a plantelor  
Fitomicologie Protecţia integrată a plantelor  
Imunitatea plantelor la boli Protecţia integrată a plantelor  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda