85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ciclul I (licenţă)
Zoologia agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
Microbiologia fitopatogenilor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
Chimie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo
615.1 Horticultură pdflogo
616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo
617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo
613.1 Agronomie pdflogo
424.1 Ecologie pdflogo
614.1 Zootehnie şi biotehnologii pdflogo
618.1Biotehnologii agricole pdflogo
583.1 Ingineria mediului pdflogo
641.1 Medicină veterinară pdflogo  
Biochimie 613.1 Agronomie pdflogo  
424.1 Ecologie pdflogo  
612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
615.1 Horticultură pdflogo  
616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo  
617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo  
Entomologie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Fitopatologie generală 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Sistematica şi clasificarea insectelor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Entomologie 615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Fitopatologie 615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Protecţia plantelor 617.1 Viticultură şi vinificaţie pdflogo  
Entomologie şi fitopatologie forestieră 616.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo  
Entomologie agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Fitopatologia agricolă 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Protecţia chimică 612.1 Protecţia plantelor  
Protecţia integrată 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
615.1 Horticultură pdflogo  
613.1 Agronomie pdflogo  
Fitopatologie şi Entomologie forestieră 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Protecţia biologică 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Carantina plantelor 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Prognoza şi avertizarea 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Acaralogie şi fitohelmintologie 612.1 Protecţia plantelor pdflogo  
Ciclul II (Master)
Metodologia şi etica cercetării în protecţia plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Bazele patologiei vegetale Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Tehnologii de cultivare a entomofagilor şi entomopatogenilor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Legislaţia fitosanitară Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Tehnologii performante în protecţia plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Microflora patogenă a culturilor agricole Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Sisteme de protecţie integrată a plantelor Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Protecţia integrată a plantelor etero-oleaginoase, ornamentale şi din teren protejat Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Biodiversitatea agroecosistemelor şi protecţia ei Protecţia integrată a agroecosistemelor  
Morfologia şi biologia insectelor Protecţia integrată a plantelor  
Patologia vegetală Protecţia integrată a plantelor  
Metodologia şi etica cercetării în protecţia plantelor Protecţia integrată a plantelor  
Metode biologice în protecţia plantelor Protecţia integrată a plantelor  
Protecţia integrată a culturilor de câmp Protecţia integrată a plantelor  
Protecţia integrată a culturilor horticole Protecţia integrată a plantelor  
Fitomicologie Protecţia integrată a plantelor  
Imunitatea plantelor la boli Protecţia integrată a plantelor  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda