"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

GUMENIUC Iachim

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura I

2. Seminologie şi pepiniere forestiere

3. Ecologie forestieră

Ciclul II – master

4. Biodiversitate forestieră şi arii protejate

5. Bazele biologice şi ecologice ale managementului ecosistemelor forestiere

6. Strategii, programe şi metode de ameliorare a arborilor 

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SCUTARU Mihail

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1.Împăduriri

2. Staţiuni forestiere

3. Silvicultura I

Ciclul II – master

4. Metodologia şi etica cercetării în silvicultură

5. Sisteme agrosilvice şi silvopastorale

Lista publicațiilor științifice

E-mail

sfeclă Victor

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura II

2.Produse accesorii ale pădurii

3. Silvicultură şi produse ale pădurii

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Manole Svetlana

Doctor în biologie

Conferențiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Dendrologie

Lista publicațiilor științifice

E-mail

gulca Vitalie

Doctor în agricultură

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Ecologie forestieră

2. Industrializarea primară a lemnului

Ciclul II – master

3.Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei salbatice

4. Politici şi legislaţie silvică

5. Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei  

Lista publicațiilor științifice

E-mail

cHetrean Alexandru

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Biostatistică forestieră

2. Tehnologia exploatării forestiere

3. Amenagarea pădurilor

Ciclul II – master

4. Reconstrucţia ecologică a arboretelor

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SFECLĂ Irina

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Floricultura

2. Arboricultura ornamentală

3. Proiectarea spaţiilor verzi

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Chiriţa Gheorghe

-

Lector superior universitar

1. Contabilitate şi gestiune economică

2. Contabilitate în instituţiile publice

3 Contabilitate în comerţ

4. Contabilitate bancară

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda