85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

GUMENIUC Iachim

Doctor în biologie

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura I

2. Seminologie şi pepiniere forestiere

3. Ecologie forestieră

Ciclul II – master

4. Biodiversitate forestieră şi arii protejate

5. Bazele biologice şi ecologice ale managementului ecosistemelor forestiere

6. Strategii, programe şi metode de ameliorare a arborilor 

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SCUTARU Mihail

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1.Împăduriri

2. Staţiuni forestiere

3. Silvicultura I

Ciclul II – master

4. Metodologia şi etica cercetării în silvicultură

5. Sisteme agrosilvice şi silvopastorale

Lista publicațiilor științifice

E-mail

sfeclă Victor

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Silvicultura II

2.Produse accesorii ale pădurii

3. Silvicultură şi produse ale pădurii

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Manole Svetlana

Doctor în biologie

Conferențiar universitar

Ciclul I – licenţă

1. Dendrologie

Lista publicațiilor științifice

E-mail

gulca Vitalie

Doctor în agricultură

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Ecologie forestieră

2. Industrializarea primară a lemnului

Ciclul II – master

3.Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei salbatice

4. Politici şi legislaţie silvică

5. Analiza şi gestionarea populaţiilor faunei  

Lista publicațiilor științifice

E-mail

cHetrean Alexandru

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Biostatistică forestieră

2. Tehnologia exploatării forestiere

3. Amenagarea pădurilor

Ciclul II – master

4. Reconstrucţia ecologică a arboretelor

Lista publicațiilor științifice

E-mail

SFECLĂ Irina

-

Lector superior universitar

Ciclul I – licenţă

1. Floricultura

2. Arboricultura ornamentală

3. Proiectarea spaţiilor verzi

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Chiriţa Gheorghe

-

Lector superior universitar

1. Contabilitate şi gestiune economică

2. Contabilitate în instituţiile publice

3 Contabilitate în comerţ

4. Contabilitate bancară

Lista publicațiilor științifice

E-mail

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda