85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Gumeniuc.IaCatedra de Silvicultură şi Grădini Publice a fost înfiinţată conform hotărârii Senatului UASM din 27 septembrie 2002, anterior funcţionând ca conferinţă de arboricultură ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Seminologie şi Pepiniere în cadrul  catedrei de Pomicultură din anul 1995.

Din anul 2003 până în anul 2006 la pupitrul catedrei s-a aflat membrul titular al A.Ş.M., profesor universitar Andrei Negru, iar din anul 2006 catedra este condusă de dr. în ştiinţe biologice conferenţiarul universitar Iachim Gumeniuc.  

La catedră se predau 14 discipline pentru studenţii specialităţii 616.1 – Silvicultură şi Grădini Publice şi o disciplină – Silvicultura şi produsele pădurii pentru studenţii specialităţii 424.1 – Ecologie.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale ( 28 ) a fost întocmit curriculumul, catalogul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicaţii metodice pentru: Practica de licenţă, Efectuarea cercetărilor şi întocmirea tezelor de licenţă, lucrările de laborator la Amenajarea pădurilor, Floricultură, Dendrometrie, Împăduriri, Tehnologiac exploatării forestiere, Staţiuni Forestiere, Practica didactică I şi II.

Au fost elaborate teste pentru evaluarea cunoştinţelor pentru toate disciplinele.

Disciplinele  ţinute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă. Este pregătit pentru editare cursul de lecţii la disciplina „Staţiuni forestiere” şi manualul „Floricultura” ed. a II.

Cu variante electronice şi prelegeri Power Point sunt asigurate toate disciplinele de la ciclul I şi II.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat mai mult de 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 ghiduri practic pentru specialiştii în seminologie şi pepiniere silvice.

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda