"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Gumeniuc.IaCatedra de Silvicultură şi Grădini Publice a fost înfiinţată conform hotărârii Senatului UASM din 27 septembrie 2002, anterior funcţionând ca conferinţă de arboricultură ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Seminologie şi Pepiniere în cadrul  catedrei de Pomicultură din anul 1995.

Din anul 2003 până în anul 2006 la pupitrul catedrei s-a aflat membrul titular al A.Ş.M., profesor universitar Andrei Negru, iar din anul 2006 catedra este condusă de dr. în ştiinţe biologice conferenţiarul universitar Iachim Gumeniuc.  

La catedră se predau 14 discipline pentru studenţii specialităţii 616.1 – Silvicultură şi Grădini Publice şi o disciplină – Silvicultura şi produsele pădurii pentru studenţii specialităţii 424.1 – Ecologie.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale ( 28 ) a fost întocmit curriculumul, catalogul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicaţii metodice pentru: Practica de licenţă, Efectuarea cercetărilor şi întocmirea tezelor de licenţă, lucrările de laborator la Amenajarea pădurilor, Floricultură, Dendrometrie, Împăduriri, Tehnologiac exploatării forestiere, Staţiuni Forestiere, Practica didactică I şi II.

Au fost elaborate teste pentru evaluarea cunoştinţelor pentru toate disciplinele.

Disciplinele  ţinute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă. Este pregătit pentru editare cursul de lecţii la disciplina „Staţiuni forestiere” şi manualul „Floricultura” ed. a II.

Cu variante electronice şi prelegeri Power Point sunt asigurate toate disciplinele de la ciclul I şi II.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat mai mult de 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 ghiduri practic pentru specialiştii în seminologie şi pepiniere silvice.

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda