85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., E-mail)

Gheorghe Nicolaescu

Doctor în agricultură

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Tehnica experimentală
 2. Viticultură
 3. Ampelografie
 4. Standardizare, certificare şi metrologie

Ciclul II – master

 1. Metodologia şi etica cercetării vitivinicole
 2. Zonarea ecologică vitivinicolă şi producţia DOC
 3. Tehnologia producerii materialului săditor viticol
 4. Tehnologia cultivării soiurilor de masă şi păstrării strugurilor
 5. Tehnologii performante în viticultură
 6. Metodologia şi etica cercetărilor în siguranţa alimentelor
 7. Riscurile contaminării produselor agroalimentare de origine vegetală
 8. Trasabilitatea produselor alimentare de origine vegetală

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Liviu Vacarciuc

Doctor în tehnică

Conferenţiar universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Oenochimie
 2. Oenologie
 3. Utilaj tehnologic
 4. Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

Ciclul II – master

 1. Metodologia şi etica cercetării vitivinicole
 2. Zonarea ecologică vitivinicolă  şi producţia DOC
 3. Procese, aparate şi tehnică modernă în ramura vitivinicolă
 4. Tehnologii performante în enologie
 5. Riscurile contaminării produselor agroalimentare de origine vegetală
 6. Trasabilitatea produselor alimentare de origine vegetală

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Fiodor Cazac

Doctor în agricultură Conferenţiar cercetător

Ciclul I – licenţă

 1. Viticultură
 2. Ampelografie

Ciclul II – master

 1. Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de vie
 2. Tehnologii performante în viticultură

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Tamara Rudi Doctor în biologie Lector superior

Ciclul I – licenţă

 1. Oenochimie

Lista publicaţiilor

E-mail

Mariana Godoroja

-

Lector universitar

Ciclul I – licenţă
 1. Tehnica experimentală
 2. Viticultură
 3. Ampelografie
 4. Standardizare, certificare  şi metrologie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Olga Mogîldea

-

Asistent universitar

Ciclul I – licenţă

 1. Oenologie
 2. Operaţii unitare în industria alimentară
 3. Microbiologie oenologică
 4. Controlul fizico-chimic al produselor alimentare
Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice


E-mail

Valeria Procopenco

-

Asistent universitar

Ciclul I – licență

 1. Tehnica experimentală
 2. Viticultură
 3. Ampelografie
 4. Standardizare, certificare şi metrologie

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

Adresa: Catedra Viticultură şi vinificaţie, str. Mirceşti 44, MD-2049, mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-22-79 / 0-22-43-21-65

Fax: 0-22-31-22-76


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda