85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Operaţii unitare în industria alimentară

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenochimie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnica experimentală

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologii în viticultură / vinificaţie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Viticultură I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Utilaj tehnologic

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Viticultură II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Microbiologie oenologică

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Standardizare, certificare  şi metrologie

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

 

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Viticultură

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

Ampelografie

0811.3 Horticultură

pdflogo

 
Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 0811.4  Viticultură şi vinificaţie    
Păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Merceologia produselor agricole 0414.1 -  Marketing şi logistică pdflogo  
Merceologia 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Turism    

Ciclul II (master)

Sisteme de siguranţă în producere Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (EEVDO)  

Zonarea ecologică vitivinicolă şi

producţia DOC
(EEVDO)  

Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii

vitivinicole
(EEVDO)  

Sisteme de siguranţă în obţinerea

producţiei vitivinicole
(EEVDO)  

Tehnologia

producerii

materialului

săditor viticol
(EEVDO)  

Procese, aparate şi tehnică modernă în

ramura vitivinicolă
(EEVDO)  
Biochimie şi microbiologie vitivinicolă (EEVDO)  

Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de

vie
(EEVDO)  

Tehnologia cultivării soiurilor de masă

şi păstrării strugurilor
(EEVDO)  
Tehnologii performante în viticultură (EEVDO)  
Tehnologii performante în enologie (EEVDO)  
Analiza senzorială şi practica Somelier (EEVDO)  
Sisteme de certificare şi implementare HCCP Siguranţa alimentelor de origine vegetală (SAOV)  
Metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice a alimentelor de origine vegetală    

Bune practici în producerea

produselor agroalimentare de

origine vegetală (GAP)
(SAOV)  

Riscurile contaminării

produselor

agroalimentare de

origine vegetală
(SAOV)  
Managementul siguranţei alimentelor (SAOV)  

Trasabilitatea produselor

alimentare de origine

vegetală
(SAOV)  

Merceologia produselor de

origine vegetală
(SAOV)  
Analiza alimentelor de origine vegetală (SAOV)  

Legislaţia în siguranţa

alimentelor
(SAOV)  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda