"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Operaţii unitare în industria alimentară

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenochimie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnica experimentală

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologii în viticultură / vinificaţie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Viticultură I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Utilaj tehnologic

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Viticultură II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Microbiologie oenologică

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Standardizare, certificare  şi metrologie

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

 

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Viticultură

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

Ampelografie

0811.3 Horticultură

pdflogo

 
Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 0811.4  Viticultură şi vinificaţie    
Păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Merceologia produselor agricole 0414.1 -  Marketing şi logistică pdflogo  
Merceologia 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Turism    

Ciclul II (master)

Sisteme de siguranţă în producere Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (EEVDO)  

Zonarea ecologică vitivinicolă şi

producţia DOC
(EEVDO)  

Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii

vitivinicole
(EEVDO)  

Sisteme de siguranţă în obţinerea

producţiei vitivinicole
(EEVDO)  

Tehnologia

producerii

materialului

săditor viticol
(EEVDO)  

Procese, aparate şi tehnică modernă în

ramura vitivinicolă
(EEVDO)  
Biochimie şi microbiologie vitivinicolă (EEVDO)  

Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de

vie
(EEVDO)  

Tehnologia cultivării soiurilor de masă

şi păstrării strugurilor
(EEVDO)  
Tehnologii performante în viticultură (EEVDO)  
Tehnologii performante în enologie (EEVDO)  
Analiza senzorială şi practica Somelier (EEVDO)  
Sisteme de certificare şi implementare HCCP Siguranţa alimentelor de origine vegetală (SAOV)  
Metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice a alimentelor de origine vegetală    

Bune practici în producerea

produselor agroalimentare de

origine vegetală (GAP)
(SAOV)  

Riscurile contaminării

produselor

agroalimentare de

origine vegetală
(SAOV)  
Managementul siguranţei alimentelor (SAOV)  

Trasabilitatea produselor

alimentare de origine

vegetală
(SAOV)  

Merceologia produselor de

origine vegetală
(SAOV)  
Analiza alimentelor de origine vegetală (SAOV)  

Legislaţia în siguranţa

alimentelor
(SAOV)  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda