85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Relații externe

 

Din ţară

Catedra de viticultură şi vinificaţie colaborează pe diferite tipuri de activităţi cu caracter ştiinţific, metodic, didactico-practic şi consultativ cu următoarele instituţii / întreprinderi / organizaţii:

- Institutul științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

- Centrul de Excelență în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău;

- Catedra Enologie, UTM;

- Facultatea agrotehnologică, Universitatea de Stat din Comrat;

- SRL Elvitis Com;

- SA Migdal-P;

- SA Dionysos-Mereni;

- SRL Doina Vin;

- Î.M. „Acorex  Wine Holding” S.A.;

- I.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”;

- IM "Chateau Vartely" SRL;

- ÎM Combinatul de vinuri „Vismos” SA;

- Combinatul de vinuri „Cricova” SA;

- SRL Zoovet.

 

De peste hotare

Catedra are încheiate acorduri de colaborare cu instituţii de cercetare şi superioare de învăţământ din străinătate:

- Catedra de Horticultură și Viticultură Universitatea Agrară de Stat din Odesa (Ucraina) / кафедри садівництва і виноградарства, Одеський державний аграрний університет / Odessa State Agrarian University.

- Centrul Naţional Ştiinţific “Institutul de viticultură şi vinificaţie V.E.Tairov” / Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова».

- Departament Tehnologii Horticole (Disciplinele Viticultură şi Oenologie), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, România.

- Departamentul Horticultură şi Peizagistică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România.

- Departamentul Horticultură şi Ştiinţa Alimentului, Universitatea din Craiova, Craiova, România.

- Departamentul de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Bucureşti, România.

Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane şi conferinţe internaţionale în cadrul acestor departamente, dar şi la alte manifestări ştiinţifice organizate de instituţii de cercetări şi universitare de peste hotare.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda