85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 2015-2016

La 1 septembrie 2015 în aula H-1 a Facultăţii Horticultură a avut loc şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 2015-2016. La şedinţă au participat Dna Veronica Prisăcaru – Prorector învățământ cu frecvenţă redusă şi educaţie a UASM, conf. univ.; Dl  Vasile Botnari  – director Institutul de Genetică, fiziologie şi protecţie a plantelor, prof. cercet., dr. hab.; Dl  Mihai Rapcea  – vice director IșpHTA, prof. cercet., dr. hab.; Dl Valerian Balan – profesor universitar catedra Pomicultură, laureat al Premiului Naţional ediţia 2015, de asemenea şi întreg corp didactic al facultăţii.

Cuvinte de felicitare au fost aduse de către Decanul facultăţii – Gheorghe Nicolaescu, şef catedra SGP – Iachim Gumaniuc, lector universitar catedra Legumicultură – Tatiana Novac, studenta anului 1 sp. 615.1 H – Luminiţa Crivoi ş.a.

În adresările către studenţii anului 1, vorbitorii au urat succese, realizări frumoase, acumularea la maxim a cunoştinţelor în domeniul specialităţii alese, în scopul formării de mai departe a specialiștilor profesionişti.

Decanul facultăţii a menţionat că în sesiunea de admitere a anului universitar 2015-2016 au fost înmatriculați la ciclul 1 – 85 st.: sp. 612.1 PP – 25 st. cu finanţare din buget; sp. 615.1 H – 25 st. cu finanţare din buget; 616.1 SGP – 20 st. cu finanţare din buget;  617.1 VV– 15 st. cu finanţare din buget.

La FR  - 30 st., iar la ciclul 2 au fost înmatriculați – cca. 40 st.

Studenţii trebuie să se mândrească cu înmatricularea la studii în cea mai veche instituţie de învăţământ superior din Moldova, instituţie decorată cu cea mai înaltă distincţie în stat Ordinul Republicii – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la cele mai nobile specialităţi – VV, H, SGP, PP din cadrul facultăţii de Horticultură, care anul acesta în curând la 1 octombrie va marca 75 ani de la fondare.

Pe parcursul studiilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova vor petrece și clipe fericite, și clipe mai puțin fericite, vor întâlni iubirea vieții, vor forma familii, vor da naștere la copii… și toate acestea vor avea loc sub protecția dascălilor, iar primii dascăli fiind părinții…

„Pia mater

„Non scholae sed vitae discimus

Şedinţa solemnă a fost însoţită de melodii interpretate de către studenţii facultăţii - Ana Ţurcanu - anul 3 a sp. PP şi Victor Lisenco - anul 2 sp. SGP.

O surpriză muzicală a fost adusă de către Decanul Facultăţii Arte Frumoase Serghei Vengher şi membrul Ansamblului Joc Ion Gamureac, care a interpretat o suită de melodii la vioară.

Au fost înmânate atributele studenţeşti - carnetul de student, de asemenea au fost desemnaţi şefii şi curatorii grupelor academice:

H – şeful grupei Dra Luminiţa Crivoi; Curator Dna Tatiana Novac catedra Legumicultură

VV - şeful grupei Stabislav Crivoi; Curator Dna Olga Mogâldea catedra Viticultură şi vinificaţie

PP - şeful grupei Dra Valentina Leonteac; Curator Dl Sergiu Bădărău catedra Protecţia plantelor

SGP - şeful grupei   Scorţesco Florentin; Curator Dl Iachim Gumaniuc – şef catedra Silvicultură şi grădini publice

Într-un ceas bun şi succes

„Ad multos annos!”

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda